Mineral-oil

Foodwatch International voerde een internationale test uit op babymelkproducten: bijna alle geteste babyproducten in blik bevatten, zoals gemeld, MOSH/MOAH-resten.

 

Foodwatch International heeft in samenwerking met Foodwatch Duitsland, Nederland en Frankrijk een internationale test uitgevoerd op verschillende ingeblikte babymelkproducten op koolwaterstofresiduen (MOSH/MOAH). De producten kwamen uit de betreffende landen.

 

Uit de resultaten blijkt dat de helft van de geteste babyproducten besmet was met MOAH (8 van de 16) en dat in bijna alle (15 van de 16) geteste producten MOSH/POSH boven de bepaalbaarheidsgrens werd aangetroffen.

 

De mogelijke bron van verontreiniging door minerale oliën kon in deze ad-hoc studie niet worden opgehelderd. Het is moeilijk om conclusies te trekken uit deze bevindingen. In het algemeen kunnen minerale olieverbindingen in levensmiddelen afkomstig zijn van residuen van (toegestane) smeermiddelen die worden gebruikt bij de verwerking van levensmiddelen, van milieuvervuiling in grondstoffen of van migratie van verpakkingsmaterialen.

 

Wettelijke eis voor MOSH en MOAH

Op dit moment zijn er in de Europese wetgeving geen maximumgrenzen voor MOSH en MOAH in levensmiddelen. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) in België heeft daarom een aanbeveling voor "actiedrempels" gepubliceerd. Lees ons artikel van januari 2018 voor meer informatie: https://www.agrolab.com/en/agrolab-radar-2018-januar/682-agrolab-radar-belgium-mosh.html

 

Bij gebrek aan Europese regelgeving, bevelen vertegenwoordigers van de Länderarbeitsgemeinschaft gesundheitlicher Verbraucherschutz (LAV) tesamen met de voedingsmiddelenindustrie (Lebensmittelverband) het gebruik van "referentieniveaus" voor het gehalte aan petroleumkoolwaterstof (MOH) en hun structuuranalogen in april 2019 aan.

 

Bron: https://www.lebensmittelverband.de/download/benchmark-levels-moh-in-foods

 

Voor babyvoeding is de algemene opinie dat noch MOSH, noch MOAH in meetbare hoeveelheden in een monster aanwezig mogen zijn (< LOQ).
 

Ons AGROLAB laboratorium in Nederland, Dr. A. Verwey, kan het gehalte aan minerale olie (MOSH/MOAH) van uw producten testen.

Het Dr. A. Verwey laboratorium in Rotterdam heeft gevoelige geaccrediteerde analysemethoden ontwikkeld voor de bepaling van MOSH/MOAH in matrices van plantaardige oliën, vetten en voedingsmiddelen en van verpakkingsmaterialen (karton).

 

Aangezien er verschillende methoden zijn, kunnen de resultaten van verschillende laboratoria licht verschillen, wat het moeilijk kan maken om verschillende rapportformaten met elkaar te vergelijken. Onze methode verwijst naar de huidige industrienormen en is gelijkwaardig aan de BfR 4/5/2012 en NEN EN 16995 methode.

 

Vertrouw op een de meest ervaren laboratoria in Europa op het gebied van olie- en vet-analyses. We voeren ook MOSH/ MOAH-analyses uit in babyvoeding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw regionale sales manager.

 

Als u de contactgegevens van de dichtstbijzijnde sales manager niet kent, kunt u gebruik maken van onze zoekfunctie voor contactpersonen aan de rechterkant van de AGROLAB-website.

 

Voor meer informatie: https://www.foodwatch.de/fileadmin/-INT/mineral_oil/documents/2019-10-24_Projectreport_babymilk_FINAL.pdf

 

 

Author: Tina Gruber

Translation: Jo Wolters

Contact