AL-West hecht veel waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Photovoltaik
In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wil AL-West verantwoord omgaan met eindige energiebronnen en de emissie van CO2 structureel verlagen.
 
 
 

 

Duurzame processen zijn al lang doorslaggevende kwaliteitscriteria voor onze klanten, partners en medewerkers, maar ook een vast bestanddeel van de publieke opinie. Dit wordt nu ook weerspiegeld in wet- en regelgeving, die wordt aangescherpt met betrekking tot energiebesparende maatregelen en duurzame milieubescherming.

Onze waarden - Onze plicht

De onderzoeken en diensten van AGROLAB zijn van enorm belang voor de beheersing van de leefomstandigheden in bodem, water en lucht. Daarom hechten wij zelf veel belang aan een zuinig gebruik van energie, water en andere hulpbronnen, aan afvalvermindering en vele andere details van duurzaam beheer.

 

Gedragscode

Kwaliteit, integriteit en betrouwbaarheid zijn fundamentele principes die de kern vormen van onze bedrijfswaarden. Naleving van wetten en regelgeving is net zo belangrijk als het naleven van onze eigen gedragsregels ( pdf Gedragscode (600 KB) ).

Gedragscode voor Leveranciers

We hechten veel waarde aan het feit dat onze leveranciers en zakenpartners fundamentele mensenrechten en arbeidsrechten respecteren. Onze inzet strekt zich ook uit tot naleving van onze Leveranciersgedragscode ( pdf Leveranciersgedragscode (266 KB) ), die eerlijke arbeidsomstandigheden garandeert en dwangarbeid en kinderarbeid verbiedt. Wij zijn toegewijd aan het naleven van deze principes in de hele toeleveringsketen om ethische en duurzame samenwerking te waarborgen.

Principes van de Mensenrechtenstrategie

Onze pdf Principes van de Mensenrechtenstrategie (509 KB) verwijzen niet alleen naar de Duitse Wet op de Zorgplicht in Ketenbeheer (LkSG), maar zijn van toepassing op alle bedrijfsactiviteiten van de AGROLAB GROEP.

De AGROLAB GROEP streeft voortdurend naar een veilige en betrouwbare omgeving. Feedback van medewerkers en zakenpartners is cruciaal om potentiële risico's vroegtijdig te identificeren en passende maatregelen te nemen. Daartoe bieden wij een klachtenprocedure aan in overeenstemming met de Klokkenluidersbeschermingswet (HinwSchG) en de LkSG om op de hoogte te worden gebracht van eventuele zorgen.

AGROLAB investeert in milieubeschermende maatregelen

 

Naast een snelle en betrouwbare analyse tegen de best mogelijke prijs-prestatieverhouding, tonen wij onze inzet en verantwoordelijkheid voor een verregaande milieubescherming.

Milieu-analyses kunnen ook groen zijn

Zelfs wanneer strikt gestandaardiseerde testmethoden weinig speelruimte geven, slagen wij erin zo efficiënt en spaarzaam mogelijk met chemicaliën te werken en de productieomstandigheden te optimaliseren.

De AGROLAB GROUP wil zijn ecologische voetafdruk aanzienlijk verkleinen. Wij vervangen stap voor stap fossiele brandstoffen en dragen zo bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Eén laboratoriumlocatie wordt al verwarmd door een houtsnipperverwarmingssysteem dat gebruik maakt van houtbijproducten van de boerenlandbouw. Deze grondstof is crisisbestendig en duurzaam. In onze twee laboratoria in Kiel (Noord-Duitsland) worden de productiehallen en kantoren ook gasonafhankelijk verwarmd met stadsverwarming uit de thermische recycling van restafval.

Zonne-energie voor milieu-analyse

Dit jaar worden op de daken van vijf laboratoria van de AGROLAB GROUP zonnecellen in gebruik genomen. Met behulp van deze zonnecellen kan gemiddeld ongeveer 38 % van de energiebehoefte van een laboratorium worden gedekt. Snellaadstations voor elektrische voertuigen (fietsen en auto's) maken uiteraard ook deel uit van het concept op deze locaties. In de nabije toekomst zullen alle andere AGROLAB-locaties die aan de structurele eisen voldoen, worden uitgerust met zonnecellen. Alleen al voor de zonnecellen is een investeringsbedrag van 3 miljoen euro beschikbaar.

Naast de productie van eigen elektriciteit zet AGROLAB zich ook in voor elektriciteitsbesparing. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de concern brede omschakeling van lichtbronnen op duurzame en zuinige LED's. Bovendien past de lichtsterkte zich naar behoefte aan het daglicht aan en zorgen aanwezigheidsmelders ervoor dat er geen lamp brandt als er niemand in de ruimte is. Er wordt geen elektriciteit meer verspild na het werk.

Al in 2019, toen het hoofdkantoor van AGROLAB van Bruckberg naar Landshut verhuisde, is ervoor gezorgd dat alle kantoren zijn uitgerust met LED-lampen met een lange levensduur. Het laboratorium voor milieuanalyse in Kiel is al volledig uitgerust met LED's. AGROLAB LUFA, het voedingslaboratorium van de groep in Kiel, wordt momenteel opgewaardeerd met een investering van € 260.000 voor het verlichtingsconcept. Hierdoor zal de benodigde elektriciteit voor licht met aanzienlijk meer dan twee derde worden verminderd.

„Save Energy By Design“

AGROLAB investeert ook in moderne ventilatieconcepten. Dit zijn warmteterugwinningssystemen die proceswarmte aan het ventilatiecircuit toevoeren. Deze geavanceerde ventilatiesystemen gebruiken afvalwarmte van "hete" analyseapparatuur of de koelte van de gebruikte lucht om verse lucht voor te verwarmen voor de winter of te koelen in de zomer. Op die manier werd ook het primaire energieverbruik van de gebouwen geminimaliseerd volgens de huidige stand van de techniek. De modernisering van het ventilatiesysteem op de LUFA-vestiging van AGROLAB in Kiel maakte een energiebesparing van ongeveer 826.000 kWh per jaar mogelijk - gedocumenteerd in de efficiëntieanalyse van het energiebeheersysteem. Uiteraard worden alle nieuwe gebouwen volgens de huidige stand van de techniek uitgerust met deze ventilatiesystemen, verlichtingsconcepten, zonnecel systemen en andere energiebesparende maatregelen.

Alle kleine beetjes helpen. AGROLAB ontwikkelt zich al vele jaren tot een "papierloos laboratorium". Alle processen, van monsterneming via monstervoorbereiding en analyse tot en met facturering, zijn gedigitaliseerd. Daarnaast zijn de papieren werkinstructies overgebracht naar een documentendatabase. Dit betekent dat alle documenten op alle werkstations digitaal kunnen worden geraadpleegd, zodat er geen afdrukken meer hoeven te worden gemaakt. Dit betekent dat er aanzienlijk minder printers, toner en natuurlijk papier nodig zijn.

Bijdrage van AGROLAB aan de bescherming van het milieu met certificaat

Voor AGROLAB betekent "milieu" al lang meer dan alleen analyses. Als toonaangevend testlaboratorium is het concern zich bewust van zijn verantwoordelijkheid.

Alle gebieden van het milieumanagement zijn conform de normen georganiseerd en gedocumenteerd. Zeven vestigingen van AGROLAB GROUP zijn reeds gecertificeerd volgens ISO 14001:2015. Vier AGROLAB-sites hebben hun energiemonitoring en de daarop gebaseerde maatregelen voor efficiëntieverbetering systematisch verbeterd en zijn gecertificeerd met hun energiebeheersysteem volgens ISO 50001:2018. De milieu- en energiebeheersystemen zijn onderhevig aan een continu verbeteringsproces. Ook hier houden we gelijke tred met de vooruitgang van de technologie en blijven we werken aan verbeteringen.

Alles in een oogopslag

Op zeven AGROLAB-locaties vindt een continue verbruikscontrole plaats, die jaarlijks wordt geëvalueerd. Met name kengetallen zoals het chemicaliënverbruik, de scheiding van recyclebare reststoffen en niet-recyclebaar afval, het stroomverbruik of zelfs het energieverbruik van de bedrijfswagens worden hier systematisch geobserveerd, gedocumenteerd en geëvalueerd om effectieve beslissingen te kunnen nemen. Tot nu toe heeft AGROLAB elk jaar aanzienlijke verbeteringen kunnen aantonen. Wanneer het optimum is bereikt, moet het doel opnieuw worden gedefinieerd: in geen geval verslechteren!