AGROLAB Group
Your labs. Your service.

GROND, MINERALE AFVALSTOFFEN

Ons productportfolio

De milieulaboratoria van de AGROLAB GROUP bieden een breed scala aan instrumentele analyses van organische en anorganische schadelijke stoffen, evenals natchemische methoden aan. Wij beschikken daarvoor over een uitgebreid, redundant en modern instrumentarium, dat via EDP connectie in verbinding staat met het centrale LIMS (laboratorium-informatie- en managementsysteem). We hebben monstervoorbereidingen en eluaat-/kolomtesten met hoge capaciteiten beschikbaar. De standaard levertijd bedraag 5 werkdagen, maar op verzoek kunnen  daarom ook spoedanalyses worden uitgevoerd.

Overzicht van ons productportfolio

Vervuilde grond incl. eluaat-/kolomtests

Vervuilde grond incl. eluaat-/kolomtests

Onze analysepakketten komen tegemoet aan de betreffende landspecifieke en regionale wetgeving. De toegepaste geaccrediteerde methoden en bepalingsgrenzen voldoen daarbij aan de wettelijk vastgestelde eisen. Het uitgebreide portfolio van afzonderlijke parameters omvat onder andere specifieke stofgroepen, zoals pesticiden en metabolieten, verbindingen die kenmerkend zijn voor explosieven, heterocyclische NSO-verbindingen, chloorbenzenen, chloorfenolen, fenolen, geperfluoreerde tensiden, dioxinen/furanen, dioxineachtige pcb's, ftalaten, organotinverbindingen en metabolieten van licht vluchtige koolwaterstoffen.

 

Wählen Sie das Formular für das Labor in Ihrer Nähe:

Analyse in 84079 Bruckberg (Bayern)
Analyse in 08525 Plauen (Sachsen)
Analyse in 31157 Sarstedt (Niedersachsen)
Analyse in Meggenhofen (Österreich)

 

Alle soorten minerale afvalstoffen

Alle soorten minerale afvalstoffen

Op het gebied van minerale afvalstoffen worden de hoogste eisen gesteld aan de voorbereiding van monsters. AGROLAB beschikt daarvoor over alle vereiste apparatuur en eluaat-/kolomtests met een grote capaciteit. Deze kunnen worden gebruikt om uit grotere volumes heterogene monsters een representatief aliquot deel te verkrijgen. Onze analysepakketten komen tegemoet aan de betreffende land specifieke en regionale wetgeving. De toegepaste geaccrediteerde methoden en bepalingsgrenzen voldoen daarbij aan de wettelijk vastgestelde eisen.

 

Wählen Sie das Formular für das Labor in Ihrer Nähe:

Analyse in 84079 Bruckberg (Bayern)
Analyse in 08525 Plauen (Sachsen)
Analyse in 31157 Sarstedt (Niedersachsen)
Analyse in Meggenhofen (Österreich)