Wij beschikken daarvoor over een uitgebreid, redundant en modern instrumentarium, dat via EDP connectie in verbinding staat met het centrale LIMS (laboratorium-informatie- en managementsysteem). We hebben monstervoorbereidingen en eluaat-/kolomtesten met hoge capaciteiten beschikbaar. De standaard levertijd bedraag 5 werkdagen, maar op verzoek kunnen daarom ook spoedanalyses worden uitgevoerd.

 

Overzicht van ons productportfolio

Vervuilde grond incl. eluaat-/kolomtests

 

Vervuilde grond incl. eluaat-/kolomtests

Onze analysepakketten komen tegemoet aan de betreffende landspecifieke en regionale wetgeving. De toegepaste geaccrediteerde methoden en bepalingsgrenzen voldoen daarbij aan de wettelijk vastgestelde eisen. Het uitgebreide portfolio van afzonderlijke parameters omvat onder andere specifieke stofgroepen, zoals pesticiden en metabolieten, verbindingen die kenmerkend zijn voor explosieven, heterocyclische NSO-verbindingen, chloorbenzenen, chloorfenolen, fenolen, geperfluoreerde tensiden, dioxinen/furanen, dioxineachtige pcb's, ftalaten, organotinverbindingen en metabolieten van licht vluchtige koolwaterstoffen.

 
 

Alle soorten minerale afvalstoffen

 

Alle soorten minerale afvalstoffen

Op het gebied van minerale afvalstoffen worden de hoogste eisen gesteld aan de voorbereiding van monsters. AGROLAB beschikt daarvoor over alle vereiste apparatuur en eluaat-/kolomtests met een grote capaciteit. Deze kunnen worden gebruikt om uit grotere volumes heterogene monsters een representatief aliquot deel te verkrijgen. Onze analysepakketten komen tegemoet aan de betreffende land specifieke en regionale wetgeving. De toegepaste geaccrediteerde methoden en bepalingsgrenzen voldoen daarbij aan de wettelijk vastgestelde eisen.

 
 

 

Contact