De AGROLAB GROUP en zijn laboratoria, AGROLAB LUFA GmbH, in Kiel, maken gebruik van zeer gevoelige verificatieprocedures op basis van real-time PCR-technologie (PCR = Polymerase Chain Reaction), die op betrouwbare, nauwkeurige en goedkope wijze de GMO-verontreiniging in uw voer kunnen meten. LUFA - als traditioneel diervoederinstituut - heeft vele jaren ervaring in GMO-analyse.

 

GMO - Analytics

GMO - ANALYTICS

Bij  het  bespreken van  genetisch  gemodificeerde  organismen  (gmo‘s) worden  meestal  gewassen  bedoeld. De  AGROLAB  GROUP  en  zijn  laboratoria,  AGROLAB  LUFA  GmbH,  in  Kiel,  maken  gebruik  van  zeer  gevoelige  verificatieprocedures op basis van real-time PCR-technologie (PCR = Polymerase Chain Reaction), die op betrouwbare, nauwkeurige en goedkope wijze de GMO-verontreiniging in uw voer kunnen meten. LUFA - als traditioneel diervoederinstituut - heeft vele jaren ervaring in GMO-analyse.
 
Er zijn verschillende strategieën die kunnen worden gebruikt om een goed gefundeerd en zinvol resultaat te verkrijgen. Onze klantenservice zal deze strategieën op verzoek graag persoonlijk met u bespreken.
 
 

 

De volgende procedures hebben bewezen effectief te zijn bij het opsporen van genetisch gemodificeerde gewassen in diervoeders:
  1. Screening: Detectie van regulatorsequenties / genetische elementen
  2. Identificatie: Detectie van soorten GMO‘s (GMO-events)
  3. Kwantificering: Bepaling van het aandeel in de hoeveelheid van de eerder geïdentificeerde GMO-events

 

Voor meer informatie en eventueel een aanbieding, speciaal op uw behoefte gemaakt, neem dan contact op met de verkoopspecialist in uw regio. (zie contactpersoon zoeker aan de rechterkant van de webpagina)

 

Mocht u ergens onduidelijk over zijn, bijvoorbeeld over de procedure in het laboratorium, of vragen hebben over de juridische situatie met betrekking tot uw bestelling, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze customer care experts.

Wettelijke

 

etiketteringsplicht

In de Europese Unie (EU) moeten diervoeders die geheel of gedeeltelijk uit in de EU toegelaten gmo‘s bestaan, deze bevatten of daarmee zijn geproduceerd, worden geëtiketteerd (Verordening (EG) nr. 1829/2003 en 1830/2003). Deze etiketteringsplicht geldt ook voor producten waarin genetische modificatie niet meer direct kan worden gedetecteerd (bijvoorbeeld plantaardige oliën).

 
 

UITZONDERINGEN OP DE ETIKETTERING EIS DAT DE AANVRAAG WORDT INGEDIEND

Diervoeders die minder dan 0,9 % GMO‘s bevatten hoeven niet te worden geëtiketteerd op voorwaarde dat deze verhouding is toevallig is of technisch niet te vermijden is... (bewijs vereist) en het betrokken GMO in kwestie afkomstig is van gmo-planten die zijn toegelaten in de EU.


Voor GMO‘s waarvoor de EU-vergunningsprocedures in behandeling zijn of waarvan de vergunning is verleend of waarvan de vergunning verstreken is, geldt een tolerantie van minder dan 0,1 % om zich in sommige gevallen terug te vallen op grond van de EU-verordening Nee. 619/2011.

 

Voor gmo‘s die niet in de EU zijn toegelaten en producten gemaakt van deze niet toegelaten gmo‘s is de nultolerantie van toepassing aangezien het in de handel brengen, het gebruik en de verwerking ervan in de EU is verboden.

 

VRIJWILLIGE „ZONDER GENTECHNOLOGIE“ („GMO FREE“) ETIKETTERING IN DUITSLAND

Naast de EU-wetgeving is de EG-Gentechnik-Durchführungsgesetz (wet ter uitvoering van de EU genetische technische wetgeving, EGGenTDurchfG) in Duitsland een vrijwillige „ZONDER GENTECHNOLOGIE“ („GGO-vrij“) toestaat. etikettering voor levensmiddelen met een gmo-gehalte van meer dan 0,1 %. Hieronder vallen levensmiddelen en levensmiddelen ingrediënten van dierlijke oorsprong (zoals vlees, melk en eieren).


Etikettering „ZONDER GENTECHNOLOGIE“ voor levensmiddelen en levensmiddelen ingrediënten van dierlijke oorsprong zijn echter uitsluitend toegestaan indien de betrokken dieren geen voeder hebben ontvangen met inachtneming van de etiketteringsvoorschriften (GMO-gehalte van meer dan 0,9 %) gedurende een bepaalde periode vóór de levensmiddelen werden verkregen.

 

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER DE WETTELIJKE VEREISTEN IS HIER BESCHIKBAAR:

De richtsnoeren voor de controle op GMO‘s in diervoeders (Leitfaden zur Kontrolle von GVO in Futtermitteln) bevatten verdere nuttige informatie over de etikettering van voedermiddelen en mengvoeders die GMO‘s bevatten of daarmee zijn geproduceerd, en omvatten een aantal voorbeelden:

 

https://www.bvl.bund.de/

 

Contact