AGROLAB voldoet aan alle geldende voorschriften en regels. Op verzoek stellen wij gratis een testschema voor u op. In diverse landen nemen wij tevens de organisatie op het gebied van bemonstering voor onze rekening met ons netwerk van monsternemers. AGROLAB wordt onder andere erkend door BGK, FBK en ReSyMeSa. Vooralsnog nog niet volgens de Nederlandse richtlijnen.

 

Analyses voor biogasinstallaties

De laboratoria van de AGROLAB GROUP kunnen u helpen uw biogasinstallatie te optimaliseren. Wij bieden een breed scala aan chemische, microbiologische en fysische analyses voor in-process controles en acuut onderzoek naar oorzaken van problemen aan.

 

 • Input
  Alleen met de juiste voeding voor de bacteriën kan uw installatie optimaal functioneren. Wij analyseren alle bepalende parameters: vergistbare stoffen (Weende analyse), droge stof, organische stof, de theoretische gasbenutting volgens Baserga (NIR of natchemische methode), gasvormingspercentage na 21 dagen (conform DIN 38414). Dit kan tevens worden gehanteerd als berekeningsgrondslag voor uw leveranciers. Controleer uw inputmateriaal van tevoren op bekende complicerende factoren: natrium, kalium, calcium, magnesium, zware metalen en isoboterzuur.

 

 • Output
  Voor een goedkope en zinvolle verwerking van het vaste digestaat van uw biogasinstallatie moet u de mestwaarde en de veiligheid ervan kunnen aantonen. Wij voeren tests uit in overeenstemming met de voorschriften van BGK en QLA, analyseren alle relevante parameters in het digestaat, en geven eveneens een verklaring af voor organische meststoffen.

 

 • Gassen
  U streeft ernaar geurarme en energierijke gassen te produceren. De samenstelling is daarbij van doorslaggevend belang. Wij meten het gehalte aan methaan, siloxanen, waterstofsulfide, enz. Indien aanwezig informeren wij u niet alleen over de gemeten waarden, maar ook over de wettelijk vastgestelde grenswaarden en de gebruikelijk classificering.

 

 • Procesbewaking
  Met het oog op de bewaking van processen en de controle van fermentatie analyseren wij: voedingsstoffen en zware metalen, vetzuurpatronen (GC-MS), azijnzuurequivalentie, de nodige sporenelementen, zoals ijzer, nikkel, kobalt, wolfraam, selenium en molybdeen, microbiologie, FOS/TAC.