Ook declaratie-analyses voor handelsmeststoffen voeren wij deskundig en snel uit volgens de relevante voorschriften. Vooralsnog nog niet volgens de Nederlandse richtlijnen.

Overzicht van ons productportfolio

Handelsmeststoffen

 

Handelsmeststoffen

Bij AGROLAB LUFA in Kiel onderzoeken wij alle minerale en organische handelsmeststoffen op plantaardige voedingsstoffen en schadelijke stoffen volgens de Duitse Meststoffenwet en de Duitse Meststoffenverordening. Dit omvat uiteraard ook de vereiste declaratie bij meststoffen.