Maiskolben
Zakres oferty AGROLAB LUFA w dziedzinie wykrywania organizmów genetycznie modyfikowanych w kukurydzy został uzupełniony o kolejną modyfikację.                                                       ...

Massentierhaltung
AGROLAB LUFA rozszerzył zakres analiz pozostałości leków weterynaryjnych w żywności o oznaczanie antybiotyków beta-laktamowych i aminoglikozydowych.                                                  ...

Gewächshaus
Zatwierdzenie substancji czynnej sulfoksaflor będzie ograniczone do stosowania wyłącznie w zamkniętych szklarniach.                                                                                   ...

warianty ryb
Rtęć jest jednym z zanieczyszczeń środowiska, które można znaleźć w żywności ze względu na jej naturalne występowanie oraz w wyniku działalności człowieka. Jest ona obecna w wodzie morskiej i...

Etikettierung
Grupa ekspertów FAO/WHO zaleca wprowadzenie limitów dla etykietowania mleka i sezamu, a Europejska Federacja Przemysłu Spożywczego opublikowała nową wersję Przewodnika Zarządzania...

Nutri-Score
5-cio skalowy system znakowania żywności Nutri Score ma dostarczyć konsumentom prostą, zrozumiałą informację na temat ogólnej wartości odżywczej produktów spożywczych. 5-cio skalowy system...

Mais
Zakres usług laboratorium AGROLAB LUFA w zakresie wykrywania organizmów genetycznie zmodyfikowanych w kukurydzy i rzepaku został ponownie rozszerzony. Zakres usług laboratorium AGROLAB LUFA w...

Pestizide
Okres ważności zatwierdzenia 30 substancji czynnych został przedłużony o dodatkowy rok ze względu na opóźnienie w ponownej ocenie po złożeniu wniosku o przedłużenie zatwierdzenia. Jeśli w...

Pflanzenschutzmittel
Zezwolenia na stosowanie następujących substancji czynnych wygasną wcześniej niż pierwotnie zakładano. Z reguły najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości są również później obniżane do granicy...

Pizza
Większość najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin w UE ma zastosowanie do produktów nieprzetworzonych. Zawsze staje się to trudne, gdy ewentualne pozostałości mają...

Sunflower-oil
Wśród olejów roślinnych olej słonecznikowy jest ważnym składnikiem wielu przetworzonych produktów spożywczych. W Europie Ukraina jest nie tylko "koszykiem chleba", ale także jednym z głównych...

Weltwassertag
Światowy Dzień Wody obchodzony jest corocznie 22 marca od 1993 roku. W tym roku hasło przewodnie brzmiało: Wody gruntowe - uczynić niewidzialnym to, co widoczne. Światowy Dzień Wody obchodzony...

Feedback
Zakończyliśmy badanie opinii klientów na rok 2021, uzyskując doskonałe wyniki. Wskaźnik uczestnictwa wyniósł aż 30%. Odpowiada to około 1400 klientom, którzy poświęcili czas na udzielenie odpowiedzi...

Laboratoria Grupy AGROLAB zajmujące się badaniami pozostałości wzięły udział w 30. edycji badania kompetencji laboratoriów QS-GmbH w 2021 r. Laboratoria Grupy AGROLAB zajmujące się badaniami...

Sellerie
Zakres akredytowanych metod oznaczania alergenów spożywczych został rozszerzony o kolejny parametr. Zakres akredytowanych metod oznaczania alergenów spożywczych został rozszerzony o kolejny...

RASFF
Tutaj znajdziesz miesięczne podsumowanie istotnych powiadomień o przekroczeniach NDP zgłoszonych w Europejskim Systemie Szybkiego Ostrzegania (RASFF), uzupełnione o niezwykłe wyniki analiz...

Hand and hammer
Zezwolenie na stosowanie grzybobójczej substancji czynnej Fosmet nie zostało przedłużone.                                                                                                             ...

Tractor in the field
Okres zatwierdzenia dla substancji czynnej flumioksazyna został przedłużony.                                                                                                                         ...

Fruit
Aktualne informacje na temat zmian w NDP dla owoców i warzyw będą zbierane w tym miejscu po ich opublikowaniu. Nie informujemy jednak o żadnych projektach unijnych tego typu.                        ...

Obst und Gemüse
Pewne zmiany w NDP dla stosowania pestycydów w owocach i warzywach zostały uregulowane w rozporządzeniach unijnych z ubiegłego roku.                                                                 ...

Thumbs up
Wniosek "Wyniki monitoringu pozostałości QS dla owoców, warzyw i ziemniaków za rok 2021 są jeszcze lepsze niż w roku poprzednim - w całej Europie"                                                   ...

Kariera
 
 
Kontakt