Pracownia Analiz Instrumentalnych ponownie rozszerzyła listę pozostałości środków ochrony roślin w ramach zakresu elastycznego. Pracownia Analiz Instrumentalnych ponownie rozszerzyła listę...

Apfelsaft
Tak wynika z badania komercyjnych soków przeprowadzonego przez niemiecki magazyn konsumencki "Ökotest". Substancję czynną wykryto w trzech z 17 konwencjonalnie produkowanych soków. Tak wynika z...

Woman in wintertime
Grupa Robocza ds. Suplementów Diety zwraca uwagę - oczywiście nie do końca bezinteresownie - na większe zapotrzebowanie na witaminę D w diecie w okresie zimowym. Grupa Robocza ds. Suplementów...

Noro Virus ?
Oprócz zagrożeń mikrobiologicznych stwarzanych przez bakterie chorobotwórcze dla człowieka, grzyby i czynniki powodujące psucie się żywności, w kwestiach związanych z higieną żywności i ochroną...

Soy beans
Oferta firmy AGROLAB LUFA w zakresie wykrywania organizmów genetycznie modyfikowanych w soi i rzepaku została uzupełniona o kolejne mofyfikacje.                                                      ...

pesticide application
AGROLAB Polska rozszerzył ofertę badań pozostałości środków ochrony roślin o badania tzw „single method”. AGROLAB Polska rozszerzył ofertę badań pozostałości środków ochrony roślin o badania tzw...

Pestizide
Stosowanie substancji czynnej penflufen jest obecnie dozwolone wyłącznie do zabiegów na materiale siewnym zbóż.. Stosowanie substancji czynnej penflufen jest obecnie dozwolone wyłącznie do...

Maiskolben
AGROLAB LUFA wprowadziła wykrycie dwóch kolejnych modyfikacje DNA dla kukurydzy i soi.                                                                                                                ...

Coffee
Za pomocą specjalnego pakietu pestycydów do tej pory przebadano specyficzne matryce: herbata, kawa, przyprawy, suszone zioła i kilka innych.                                                          ...

Obst
Aktualne informacje o zmianach NDP dla owoców i warzyw będą tu zestawiane po ich opublikowaniu. Nie informujemy jednak o żadnych projektach unijnych tego typu. Aktualne informacje o zmianach NDP...

Erdbeeren
Instytut Żywności i Weterynarii w Oldenburgu (LAVES) podsumował swoje wyniki monitoringu pestycydów w truskawkach. Instytut Żywności i Weterynarii w Oldenburgu (LAVES) podsumował swoje wyniki...

Cookie-dough
Od pewnego czasu krążą doniesienia o obecności shiga-toksynotwórczych E. coli (STEC) w mące lub surowym cieście. Federalny Urząd ds. Oceny Ryzyka (BfR) opublikował na początku lipca własną...

Kieler Sprotten
To, że "Kiel sprats" pochodzi pierwotnie z Eckernförde, jest chyba powszechnie znane. Ale co jest teraz nowe: AGROLAB LUFA oferuje teraz specyficzny system detekcji rt-PCR dla Sprattus sprattus.  ...

Wasabi
Ostra zielona pasta  z tartego japońskiego chrzanu to obowiązkowy element każdego kęsa sushi i sashimi. Ostra zielona pasta  z tartego japońskiego chrzanu to obowiązkowy element każdego kęsa...

Sonnenblumenöl
AGROLAB LUFA w Kilonii oferuje teraz ilościowe oznaczanie toksyn alternaria jako akredytowaną metodę LC-MS/MS.                                                                                      ...

Food Fraud
W chwili pisania tego tekstu rok 2022 jest już w połowie, a na jaw wyszło kilka ciekawych przypadków oszustw żywnościowych. Oto nasze top 5. W chwili pisania tego tekstu rok 2022 jest już w...

Poppy
1 lipca weszło w życie nowe rozporządzenie Komisji UE w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów alkaloidów opium w maku i niektórych produktach piekarniczych. 1 lipca weszło w życie nowe...

Greenhouse
Zezwolenie na stosowanie substancji czynnej bifenazan zostało odnowione, ale nie w odniesieniu do stosowania na owocach i warzywach. Zezwolenie na stosowanie substancji czynnej bifenazan zostało...

Stop
Zezwolenie na stosowanie substancji czynnej izopyrazam wygasło, a zezwolenie na stosowanie 1,3-dichloropropenu nie zostało udzielone. Zezwolenie na stosowanie substancji czynnej izopyrazam...

Pestizide
Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2022/808 Komisja Europejska skróciła okres ważności zatwierdzenia o jeden rok. Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2022/808 Komisja Europejska skróciła okres ważności...

Warehouse
Rozporządzenie (UE) 2017/625 do tej pory regulowało kontrole urzędowe mające na celu zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi żywności i pasz oraz europejskimi przepisami dotyczącymi zdrowia...

Kariera
 
 
Kontakt