Berries Breakfast
Z dniem 1 lipca 2020r. wchodzi w życie Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2020/685 z dnia z dnia 20 maja 2020 r. ws. najwyższych dopuszczalnych poziomów nadchloranu w niektórych środkach spożywczych....

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami! AGROLAB Radar jest naszą nową usługą dla wszystkich klientów z sektora spożywczego. Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami!   AGROLAB Radar jest...

Wyłączenie zasilania
Zachęcamy Klientów do dostarczania próbek do laboratorium za pośrednictwem przesyłek kurierskich.                                                                                                     ...

koronawirusa
AGROLAB utrzymuje obecnie produkcję na pełnych obrotach. Wszystkie nasze laboratoria pracują. Jak zwykle, nasi klienci mogą kontaktować się z naszym działem obsługi klienta, działem handlowym i...

 Półmisek z kiełbasą i serem
W ostatnich dniach nastąpił wzrost liczby wycofywanych produktów, w których wykryto skażenie listerią. Regularna, prewencyjna kontrola mikrobiologiczna surowców może zapewnić jakość Państwa...

ALOORA, Notatnik, kanapa
Przesyłanie dokumentów i lepsze zarządzanie prawami autorskimi   AGROLAB jest zachwycony wydaniem kolejnej nowej wersji ALOORY. Oprócz odświeżonego wyglądu, wersja ta zawiera wiele ulepszeń i...

znak akapitu
AGROLAB Polska Sp. z o.o. po raz kolejny z powodzeniem uczestniczył w badaniach  biegłości organizowanych przez Stowarzyszenie QS, potwierdzając swój profesjonalizm w analizie pozostałości...

znak akapitu
Okres zatwierdzenia Chloropiryfosu wygasa w styczniu 2020 r., a według EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) ustawowe kryteria odnowienia zatwierdzenia w UE nie są spełnione. Okres...

GMP+ International informuje o zanieczyszczeniu partii kwasu oleinowego słonecznikowego z Europy Wschodniej pestycydami Chlorpyrifos i Metalaksyl. Zanieczyszczenia te stwierdzono zwłaszcza w...

Dzięki możliwości podzlecania analiz zanieczyszczeń krytycznych do laboratoriów zarejestrowanych w GMP+, laboratorium AGROLAB Polska znalazło się na liście laboratoriów aplikujących. Dzięki...

Dzięki możliwości podzlecania analiz zanieczyszczeń krytycznych do laboratoriów zarejestrowanych w GMP+, laboratorium AGROLAB Polska znalazło się na liście laboratoriów aplikujących.                ...

Laboratorium AGROLAB Polska sp. z o.o. działa na polskim rynku od wielu lat w związku z tym posiada duże doświadczenie w pobieraniu próbek wody, wymazów, żywności oraz zbóż. Laboratorium AGROLAB...

Wzrastające temperatury, zwiększone stężenie CO2 w powietrzu oraz wzrastająca ilość opadów deszczu sprzyja rozwojowi pleśni produkujących szkodliwe mykotoksyny (szczególnie w kukurydzy i...

Dnia 20 listopada 2017 r. opublikowano ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/2158 ustanawiające środki łagodzące i poziomy odniesienia służące ograniczeniu obecności akryloamidu w żywności....

Na dzień dzisiejszy ALOORA oferuje możliwość prezentacji wyników analiz za pomocą wykresów w Excelu. W przypadku badań np. ścieków czy żywności, umożliwia to łatwą obserwację w jaki sposób zmieniały...

W związku z rekordowo drogimi jajami Ministerstwo Rolnictwa wydało komunikat, w którym informuje, że ceny jaj w Polsce są niemal najwyższe w Unii Europejskiej. W związku z rekordowo drogimi...

Komisja Europejska opublikowała  „Zawiadomienie w sprawie stosowania prawa UE w zakresie żywności i ochrony konsumenta w odniesieniu do kwestii związanych z podwójną jakością produktów – Szczególny...

Funkcja Pomocy- z opcją wycieczkipo ALOORA jest już dostępna w naszym internetowym portalu klienta. Ponadto AGROLAB wprowadzateraz FAQ dla ALOORA. Funkcja Pomocy- z opcją wycieczkipo ALOORA jest...

Dodatkowe oznaczenia w próbkach…. Nowa funkcja dostępna w nowej wersji: Dodatkowe oznaczenia w próbkach...   … AGROLAB ponownie rozwija platformę klienta ALOORA. Nowa funkcja jest dostępna dla...

Po raz kolejny przedstawiamy listę polskich produktów zgłoszonych do RASFF - Rapid Alert System for Food and Feed. Po raz kolejny przedstawiamy listę polskich produktów zgłoszonych do RASFF -...

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych opublikowała wyniki kontroli za IV kwartał 2016 r. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych opublikowała wyniki kontroli...

Kariera
 
 
Kontakt