Nitraatresidu

De voorbereiding voor de nitraatresiducampagne is bij AGROLAB in volle gang.

 

Als landbouwer kan U vanaf half September geconfronteerd worden met een VLM verplichting tot het laten bemonsteren van sommige van uw percelen  en dit op uw eigen kosten. De mestbank stuurt U hiervoor een  e-mail of desgevallend een brief.

Net zoals vorig jaar moeten de bestellingen geplaatst worden via uw e-loket mestbank.

Wij vragen ten stelligste om uw bestelling naar AGROLAB  vóór 1 oktober binnen te sturen.  U kan desgewenst voor deze administratieve bestelling een afspraak maken met ons hoofdkantoor te Halle en U aldaar persoonlijk begeven.
(identiteitskaart en pincode niet vergeten)

De staalname gebeurt door gekwalificeerde staalnemers onder controle van AGROLAB.  De bodemmonsters worden direct gekoeld en ingevroren en met gekoeld transport naar het  laboratorium in Duitsland gebracht.    Uw rapport kan U verwachten binnen de 2 weken.

AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH Sarstedt  bezit  de VLM  erkenning voor analyse van nitraat in bodem.

 

 

 

 

 

AGROLAB AAUU  bezit  de VLM  erkenning voor analyse van nitraat in bodem.

Onze kontaktgegevens

 

AGROLAB GROUP Belgiê

Verkoopadres Vlaanderen

Octave de Kerchove d’ exaerdestraat 108

1501  HALLE