Informatie inzake gegevensbescherming conform AVG

Welkom op de website van AGROLAB. Wij zijn verheugd met uw interesse aan onze diensten. De bescherming van uw gegevens ligt ons na aan het hart, en om die reden willen wij hiernavolgend onze omgang met uw gegevens uitleggen. Principieel leven wij de AVG en de federale Duitse wet op de gegevensbescherming na, zoals iedere firma en iedere burger geacht wordt te doen. Mocht u naast deze verklaring van gegevensbescherming vragen hebben omtrent de omgang met uw persoonsgegevens, dan kunt u zich graag tot onze functionaris voor de gegevensbescherming wenden.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is AGROLAB GmbH of de AGROLAB-locatie aan wie u de opdracht hebt gegeven.

 

Functionaris voor de gegevensbescherming van de AGROLAB GROUP

Herman Roebersen

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Veronika Greimel

AGROLAB GmbH
Jenaer Str. 1
84034 Landshut

 

Telefoon: +49 8765 80 710 11

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Persoonsgegevens worden door ons opgeslagen wanneer u ons deze zelf mededeelt, bv. wanneer u ons contactformulier invult of ons een order bezorgt, dan wel voor de technische administratie. Deze gegevens verstrekt u ons uitdrukkelijk op vrijwillige basis en zodoende met uw instemming. Indien het hierbij om gegevens betreffende communicatiekanalen (bv. e-mailadres, telefoonnummer) gaat, stemt u er daarnaast mee in dat wij u evt. via dit communicatiekanaal contact met u opnemen om uw verzoek te beantwoorden. Vanzelfsprekend kunt u uw instemmingsverklaringen te allen tijde voor de toekomst herroepen. Gelieve u hiervoor tot onze functionaris voor de gegevensbescherming te wenden. Wij verkrijgen eveneens persoonsgegevens uit registratiebureaus en publiekelijk toegankelijke bronnen, zoals bv. handels- of verenigingsregisters. Wij verwerken uw persoonsgegevens steeds met inachtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en van de federale Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG) alsook alle overige regelgevende wetten en verordeningen. Wij wijzen erop dat het versturen van gegevens via het internet (bv. bij communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan vertonen. Een waterdichte bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

Cookies

Om onze webpagina’s te optimaliseren voor geprefereerde interessegebieden maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn tekstinformatiebestanden die uw webbrowser op uw computer opslaat wanneer u een van onze webpagina’s opent, teneinde het surfen op het internet gebruiksvriendelijker vorm te geven. Indien u het gebruik van cookies wilt voorkomen, kunt u het accepteren van cookies in uw browser weigeren.

 

Serverlogbestanden

De provider van de pagina’s registreert informatie en slaat deze automatisch op in zogeheten serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons bezorgt. Dit zijn:

 

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • verwijzende-URL
  • hostnaam van de computer die toegang verkrijgt
  • tijdstip van de serveraanvraag

 

Deze gegevens kunnen niet aan bepaalde personen toegewezen worden. Uw IP-adres wordt daarbij zodoende gepseudonimiseerd. Er vindt geen samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen plaats. Wij behouden ons voor deze gegevens achteraf te controleren indien wij wetenschap krijgen van concrete aanwijzingen voor onrechtmatig gebruik.

 

Contactformulier

Indien u aanvragen via het contactformulier aan AGROLAB bezorgt, wordt uw invoer in het aanvraagformulier, inclusief de aldaar door u opgegeven contactgegevens, bij ons opgeslagen met het oog op verwerking van de aanvraag en voor het geval er vervolgvragen zijn. Deze gegevens geven wij niet door zonder uw instemming.

 

Nieuwsbriefgegevens

Indien u de op de AGROLAB-website aangeboden nieuwsbrief ‘AGROLAB Radar’ wilt ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig alsmede informatie die ons in staat stelt te controleren dat u de bezitter van het opgegeven e-mailadres bent en dat u ermee akkoord gaat, de nieuwsbrief te ontvangen. Er worden geen verdere gegevens vergaard. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het verzenden van de opgevraagde informatie; wij geven ze niet door aan derden. De verstrekte instemming met het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor verzending van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde herroepen, bijvoorbeeld middels de link ‘uitschrijven’ in de nieuwsbrief.

 

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, V.S. Google Analytics gebruikt zogeheten ‘cookies’. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de V.S. doorgestuurd en aldaar opgeslagen.

 

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of andere contracterende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort vóór verzending naar de V.S. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de V.S. gestuurd en aldaar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten inzake de websiteactiviteiten samen te stellen en om de website-exploitant verdere dienstverleningen aan te bieden in verband met het websitegebruik en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

 

Browserplug-in

U kunt het opslaan van de cookies middels een dienovereenkomstige instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er evenwel op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang zult kunnen gebruiken. Daarenboven kunt u de registratie van de door het cookie gegenereerde op met uw gebruik van de website verband houdende gegevens (incl. uw IP-adres) voor Google, alsook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de op de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

 

Verzet tegen registratie van gegevens

U kunt de registratie door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst dat de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoek aan deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren. Verdere informatie aangaande gebruiksvoorwaarden vindt u onder http://www.google.com/analytics/terms/nl.html en op https://www.google.de/intl/nl/policies/.

 

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website gebruikt de functie ‘demografische kenmerken’ van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten aangemaakt worden die gegevens bevatten aangaande leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers van de pagina. Deze gegevens stammen uit interesse gerelateerde reclame van Google alsook uit bezoekersgegevens van externe aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon toegewezen worden. U kunt deze functie te allen tijde via de weergave-instellingen in uw Google-account deactiveren, ofwel; zoals in het punt ‘Verzet tegen registratie van gegevens’ beschreven, de registratie van uw gegevens door Google Analytics algeheel verbieden.

 

SSL-encryptie

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhouden, zoals bijvoorbeeld de aanvragen die u aan ons als site-exploitant doorstuurt, maakt deze website gebruik van een SSL-encryptie. U herkent een gecodeerde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser van ‘http://’ naar ‘https://’ verandert, alsook aan het slotsymbool in uw browserregel. Wanneer de SSL-encryptie geactiveerd is, kunnen de gegevens die u naar ons stuurt niet door derden meegelezen worden.

 

Veiligheid

AGROLAB heeft omvangrijke veiligheidsmaatregelen getroffen om uw gegevens te vrijwaren van toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, vernieling of toegang door onbevoegde personen. Onze veiligheidsprocedures worden regelmatig gecontroleerd en aan de technologische vooruitgang aangepast.

 

Gegevensoverdracht aan derden

Doorgifte van de gegevens aan derden buiten de AGROLAB GROUP geschiedt enkel met het oog op afhandeling van contracten of met uw instemming, die te allen tijde herroepen kan worden. Er vindt geen doorgifte of verkoop van de persoonsgegevens plaats, tenware dat wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Indien externe dienstverleners met uw persoonsgegevens in aanraking komen, hebben wij door juridische maatregelen verzekerd dat deze aan de voorschriften van de gegevensbeschermingswetgeving voldoen.

 

Recht op inzage, gegevenswissing, blokkering

U hebt te allen tijde het recht op kosteloze inzage in uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking, alsook het recht op correctie en blokkering van deze gegevens. Krachtens andere voorschriften kunnen ordergegevens ten vroegste 10 jaar na afsluiting van het contract gewist worden. Hieromtrent, alsook met verdere vragen aangaande persoonsgegevens kunt u zich te allen tijde tot onze functionaris voor de gegevensbescherming wenden.

 

 

Laboratoriumanalyse valt niet onder Art 28 AVG

De laboratoriumdienst van AGROLAB is niet geclassificeerd als een verwerking in opdracht.
Omdat de kern van de activiteiten van AGROLAB niet de verwerking van persoonsgegevens is, maar de onafhankelijke wetenschappelijke analyse van verschillende monsters, wordt hier geen verwerking in opdracht gegeven. Ook al komt het laboratorium "incidenteel" in aanraking met persoonsgegevens zoals adressen of namen van natuurlijke personen, dit maakt zijn activiteit nog niet tot een "verwerking van persoonsgegevens in opdracht". We hebben deze interpretatie gecontroleerd door een gespecialiseerde advocaat voor gegevensbescherming. Officieel wordt dit ook bevestigd door de Beierse Toezichthoudende Autoriteit (BayLDA voor het onderwerp verwerking in opdracht). Hier wordt de "materiaalanalyse voor rekening" expliciet niet geclassificeerd als verwerking in opdracht, zelfs niet in het geval van medische laboratoriumanalyse, omdat de focus ligt op de onafhankelijke deskundige analyse door de laboratoria. In het geval van AGROLAB is deze beoordeling nog duidelijker omdat we niet eens te maken hebben met menselijk materiaal als monsters.

 

 

Functionaris voor de gegevensbescherming

Voor deze verzoeken staat onze functionaris voor de gegevensbescherming u graag ter beschikking:

 

Herman Roebersen

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

+

Veronika Greimel

AGROLAB GmbH
Jenaer Str. 1
84034 Landshut

 

Telefoon: +49 8765 80 710 11

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Links naar websites van andere aanbieders

Onze websites kunnen links naar websites van andere aanbieders bevatten, waarop onze gegevensbeschermingsverklaring niet van toepassing is. Gaat het gebruik van de internetpagina’s van andere aanbieders gepaard met het registreren, verwerken of gebruiken van persoonsgegevens, gelieve dan de gegevensbeschermingsinformatie van de desbetreffende aanbieders in acht te nemen.

 

Wijzigingen aan de gegevensbeschermingsverklaring

Wij behouden ons het recht voor, deze gegevensbeschermingsverklaring met inachtneming van de geldende gegevensbeschermingsvoorschriften te wijzigen. De stand is mart 2021.