AGROLAB Group
Your labs. Your service.

AFVALWATER

Abwasser

Ons productportfolio

Topkwaliteit analyses! Gemeenten en klanten uit de industriële sector stellen hun vertrouwen in AGROLAB voor het analyseren van afvalwater. In Duitsland zijn wij in opdracht van overheden op regionaal of deelstaatniveau ook verantwoordelijk voor de controle van directe lozers.

 

Uitgebreide afvalwateranalyses – vertrouw op de expertise van de AGROLAB GROUP

  • Regelmatige interne controle van gemeentelijke of industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties
  • Duitse afvalwaterverordening en de bijbehorende bijlagen
  • Afvalwaterheffingen
  • Duitse wet op de waterhuishouding
  • Biofilmtests voor het vaststellen van lokale vervuilingen door lozers
  • Afvalwatercontroleprogramma's voor alle aspecten van de bewaking van indirecte lozers, het vaststellen van de vervuilende belasting en controles van de werking van zuiveringsinstallaties

De voordelen van (verplichte) analyses

  • Regelmatige analyses kunnen de heffingen op afvalwater aanmerkelijk verminderen.
  • Door permanente bewaking van lozers, biofilmtests en inputcontroles kunt u mogelijke problemen vroegtijdig signaleren.
  • U beschikt daardoor over een betere kennis op basis waarvan u besluiten kunt nemen en verkeerde investeringen en dure storingen kunt voorkomen.