Zonnepanelen op het dak en aan de gevel

AL-West hecht veel waarde aan duurzaamheid en het milieu.

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wil AL-West verantwoord omgaan met eindige energiebronnen en de emissie van CO2 structureel verlagen.

Om deze ambitie te verwezenlijken hanteert AL-West de CO2-prestatieladder. De CO2-prestatieladder geeft inzicht in het gebruik van fossiele brandstoffen in het gehele proces van AL-West. Tevens verplicht de CO2-prestatieladder om jaarlijks onze CO2-emissie te reduceren.

Door het inzicht wat is verkregen wordt geïnventariseerd welke maatregelen er genomen kunnen worden om de CO2-emissie te reduceren.

Enkele maatregelen die momenteel onderzocht worden zijn:

  • Zonnepanelen op het dak en aan de gevel.
  • Aanleg van elektrische laadpalen op ons terrein.
  • Het gebruik van HVO100, vervanger van diesel welke gemaakt wordt uit duurzame grondstoffen.
  • Energie zuinige motoren voor de luchtbehandeling van het laboratorium.
  • Energie zuinige motoren voor de koeling van de te onderzoeken monsters.
  • Om ons energie verbruik beter te kunnen monitoren zullen er in de hoofdmeterkast op alle groepen afzonderlijke energiemeters komen.

Om de voortgang te bewaken zal halfjaarlijks de uitstoot van AL-West in kaart worden gebracht. En zal de CO2 reductie ten opzichte van het basisjaar berekend worden. Elk jaar worden de voortgang en effecten van de maatregelen op onze website gepubliceerd.

Om deze ambitie te verwezenlijken hanteert AL-West een managementsysteem volgens de CO2-prestatieladder, niveau 3.

 

Meer informatie kunt u vinden op de website van Stichting Klimaat Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)

 

https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/deelnemers/AL-West

 

AL-West: CO2 footprint 2023 Jan-Jun

 

AL-West: CO2 footpring 2023

pdf AL-West: CO2 footprint 2022 (612 KB)

 

AL-West: CO2 - D04 Energie management actieplan 2024

pdf AL-West: CO2 - D04 Energie management actieplan 2023 (605 KB)

 

pdf AL-West: CO2 - D05 Initiatieven en participaties 2023 (352 KB)

 

pdf AL-West: CO2-Communicatiestructuur en auditplanning (309 KB)