Wat zijn PFAS?

PFAS's zijn een familie van meer dan 5000 tot nu toe geïdentificeerde gefluoreerde organische verbindingen die op grote schaal worden gebruikt in de industrie. Door hun persistentie in het milieu en hun vermogen om zich op te hopen in levende organismen worden ze geclassificeerd als "eeuwige verontreinigende stoffen".

Gezondheidsonderzoeken naar bepaalde PFAS (PFOS, PFOA, PFBS, PFBA, PFHxS, PFHxA ...) hebben gezondheidsproblemen en milieuproblemen aan het licht gebracht, zoals schadelijke effecten op het immuunsysteem, de lever, hormonen en het risico op kanker.

De regulering van PFAS's verschilt van land tot land, maar steeds meer landen en internationale organisaties nemen stappen om het gebruik ervan te beperken vanwege de risico's voor de gezondheid en het milieu. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) beveelt aan om alle PFAS's op te nemen in de lijst van zorgwekkende stoffen in Europa, wat zou leiden tot strikte regelgeving en geleidelijke eliminatie. De EU heeft bepaalde PFAS's al verboden in coatings voor koekenpannen en steelpannen. De Europese Richtlijn 2020/2184 EDCH (water bestemd voor menselijke voor menselijke consumptie) stelt maximumniveaus van 0,10 ug/l voor de som van 20 PFAS in drinkwater. Andere landen zoals Nederland, België en Italië hebben ook bredere lijsten opgesteld om PFAS's te reguleren.

 

HOE WORDEN ZE GEANALYSEERD?

Er zijn gevoelige en nauwkeurige analysemethoden nodig om PFAS in water en bodem op te sporen, die al bij zeer lage concentraties verontreinigd kunnen zijn. Het AL-WEST laboratorium gebruikt analytische methoden zoals vloeistofchromatografie gekoppeld aan tandem massaspectrometrie (LC-MSMS) en gaschromatografie gekoppeld aan massaspectrometrie (GC-MS) om deze chemische verbindingen in water en bodem te analyseren. Verder werken we o.a. volgens de  NTA 8065:2022 PFAS in bodem, waterbodem en slib - Analyse met HPLC en massaspectrometrie; een methode voor het uitvoeren en rapporteren van een analyse van diverse perfluorkoolwaterstoffen door middel van HPLC (High-performance liquid chromatography, een scheidingsmethode) en massaspectrometrie.

WAT BIEDEN WIJ?

We hebben analytische procedures ontwikkeld om PFAS-moleculen te detecteren in verschillende soorten water en bodem. We bieden meer dan 70 individuele meestal in overeenstemming met ISO 21675 en DIN 38414-14 NORMEN.

 

AGROLAB Voordelen

Levertijden

  • Analyses in 5 dagen, 48 uur mogelijk

EUROPESE AANWEZIGHEID

  • Pakket 20 PFAS - in Europa
  • Pakket 28 PFAS+GenX - in Nederland
  • Pakket 43 PFAS - in België
  • Pakket 24 verbindingen - in Duitsland
  • Pakket 23 verbindingen – in Italië
  • Pakket 28 verbindingen - in Frankrijk (AM 20/06/2023)

 

EUROPESE LEIDER IN PFAS

  • Dynamisch aanbod
  • Vandaag meer dan 70 moleculen en talrijke ontwikkelingen in uitvoering