Of het nu gaat om allergenen, residuen van gewasbeschermingsmiddelen, zware metalen, dioxinen of andere schadelijke stoffen, wij testen de veiligheid van uw producten. Voor tests die vereist zijn in verband met de vrijgave van een product bieden wij op aanvraag een spoedservice. Op grond van onze omvang en capaciteiten kunnen wij klanten ook in geval van nood professionele ondersteuning en beschikbare analysecapaciteiten garanderen.

Overzicht van ons productportfolio

Zware metalen in levensmiddelen

 

Zware metalen in levensmiddelen

Zware metalen, zoals arsenicum, lood, cadmium en kwik zijn zeer giftige stoffen. Ze komen van nature voor in de aardkorst, maar komen echter voornamelijk als gevolg van industriële processen in onze biosfeer terecht. Er gelden strenge grenswaarden en de naleving daarvan moet regelmatig worden getest.
 
 

Gewasbeschermingsmiddelen

 

Gewasbeschermingsmiddelen

Ons GOUD-pakket omvat meer dan 500 werkzame stoffen die met GC-MSD en LC-MSMS-methoden kunnen worden vastgesteld, en het voldoet aan de voorschriften volgens QS, QS-GAP, GLOBALG.A.P., DFHV, en EDEKA. Wij passen ons productportfolio voortdurend aan aan de eisen van detailhandelketens en certificeringssystemen. Voor alle werkzame stoffen berekenen wij de ARfD-waarden en wij vergelijken deze met grenswaarden van het Duitse instituut voor risicobeoordeling en de WHO.

 
 

Contaminanten

 

Contaminanten

Organische schadelijke stoffen, zoals dioxinen, pcb's en pak's, komen steeds vaker voor in levensmiddelen. Wij bieden u deskundig advies over het uitvoeren van uw eigen controleplan, met het oog op kwaliteitsborging.

 
 

Mycotoxinen

 

Aantonen en bepalen van mycotoxinen, zoals zearalenon, deoxynivalenol en ochratoxine A

Voor levensmiddelenproducenten is het de vraag hoe grenswaarden gecontroleerd kunnen worden. Alleen fysisch-chemische analyses door laboratoria kunnen betrouwbare resultaten leveren. Voor dergelijke analyses zijn een uitgebreide voorbereiding van de monsters en de inzet van uiterst complexe analyse-apparatuur vereist. De analysemethoden die bij AGROLAB LUFA worden toegepast zijn bij uitstek geschikt om ook zeer lage gehaltes zearalenon, deoxynivalenol en ochratoxine A te meten. Deze methoden zijn gevalideerd en succesvol getest. Bovendien biedt AGROLAB LUFA dankzij de permanente samenwerking met alle belangrijke organen de garantie dat de meest actuele normen in acht worden genomen.
 
 

Genetisch gemodificeerde organismen

 

Genetisch gemodificeerde organismen

Er bestaat een etiketteringsplicht voor levensmiddelen en diervoeders die meer dan 0,9 % genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) bevatten. Het laboratorium van AGROLAB LUFA GmbH maakt gebruik van uiterst nauwkeurige detectiemethoden op basis van realtime PCR-technologie, waarmee op betrouwbare wijze en goedkoop ggo-contaminaties kunnen worden opgespoord en waarmee in vele gevallen ook het gehalte ervan kan worden bepaald.

Wij bevelen in dit verband de 3-fasetest aan: + kwalitatieve screening + identificatie van de afzonderlijke events + kwantificering van de afzonderlijke events

 
 

Allergenen

 

Allergenen

Er zijn veel mensen met allergieën voor levensmiddelen. De kleinste hoeveelheden van een natuurlijk bestanddeel in een levensmiddelen veroorzaken in dergelijke gevallen al dan niet heftige reacties van het immuunsysteem. In sommige gevallen kan zelfs een klein stukje noot in een stuk chocolade zorgen voor een shockreactie bij mensen die daar allergisch voor zijn. Voor die mensen is het dan ook zeer belangrijk dat mogelijke allergenen in een product op de verpakking worden vermeld. Het aantal glutenvrije producten voor coeliakiepatiënten bijvoorbeeld neemt steeds verder toe. Maar zijn zulke producten echt veilig? Dit kan bij ons worden getest met behulp van onze nauwkeurige testmethoden.

 
 

Microbiologische kwaliteit

 

Microbiologische kwaliteit

Naast de klassieke methoden voor de bepaling van micro-organismen gebruiken wij ook snelle en gevoelige methoden voor het vaststellen van potentieel pathogene micro-organismen met behulp van PCR-technologie. Aan de hand van biochemische tests en DNA-sequencing kunnen wij mogelijke bederfveroorzakers duidelijk vaststellen. Wij kunnen u tevens ondersteunen bij de regelmatige controle van de hygiëne binnen uw bedrijf - ook ter plaatse.
 
 

Wij controleren de volgende levensmiddelen op residuen

 • Grondstoffen, voormengsels, voedingssupplementen en concentraten
 • Melk en melkproducten
 • Vlees en vleesproducten
 • Kant-en-klaargerechten en conserven
 • Brood en bakwaren
 • Zoetwaren en snacks
 • Frisdranken
 • Drink- en mineraalwater
 • Levensmiddelen voor diabetici
 • Speciale voedingsmiddelen
 • Groenten en fruit, delicatessen
 • Diepvriesproducten

 

Voordelen van residu-analyses bij levensmiddelen door AGROLAB

 • Wij voeren snel en voordelig tests uit, waardoor productveiligheid niet duur hoeft te zijn.
 • Ons analysespectrum wordt voortdurend aangepast aan de actuele omstandigheden.
 • De AGROLAB GROUP levert betrouwbare, onafhankelijke analyseresultaten.
 • De resultaten worden door ons op inzichtelijke wijze beoordeeld met het oog op de wettelijk toegestane grenswaarden.
 • Wij informeren onze klanten over mogelijke nieuwe risico's die in het kader van residu-analyses aan het licht komen.
 • Een efficiënte laboratoriumtechnologie, grote analysecapaciteiten en ervaren medewerkers zijn een garantie voor een snelle en betrouwbare orderverwerking, zelfs in noodgevallen.
 
 

Het belang van regelmatige interne controles

Iedereen die levensmiddelen produceert en op de markt brengt, draagt een grote verantwoordelijkheid, ook in juridische zin. Bewijs van regelmatige interne controles kan daarom van doorslaggevend belang zijn in geval van aansprakelijkheidsclaims. Daartoe behoort enerzijds de traceerbaarheid van goederenstromen, anderzijds analytische steekproefcontroles. Daarmee wordt de kwaliteit van grondstoffen, processen en eindproducten gewaarborgd. Voor advies hierover staan wij u graag ter beschikking.

Contact