Of het nu gaat om allergenen, residuen van gewasbeschermingsmiddelen, zware metalen, dioxinen of andere schadelijke stoffen, wij testen de veiligheid van uw producten. Voor tests die vereist zijn in verband met de vrijgave van een product bieden wij op aanvraag een spoedservice. Op grond van onze omvang en capaciteiten kunnen wij klanten ook in geval van nood professionele ondersteuning en beschikbare analysecapaciteiten garanderen.

Overzicht van ons productportfolio

Zware metalen in levensmiddelen

 

Zware metalen in levensmiddelen

Zware metalen, zoals arsenicum, lood, cadmium en kwik zijn zeer giftige stoffen. Ze komen van nature voor in de aardkorst, maar komen echter voornamelijk als gevolg van industriële processen in onze biosfeer terecht. Er gelden strenge grenswaarden en de naleving daarvan moet regelmatig worden getest.
 
 

Wij controleren de volgende levensmiddelen op residuen

 • Grondstoffen, voormengsels, voedingssupplementen en concentraten
 • Melk en melkproducten
 • Vlees en vleesproducten
 • Kant-en-klaargerechten en conserven
 • Brood en bakwaren
 • Zoetwaren en snacks
 • Frisdranken
 • Drink- en mineraalwater
 • Levensmiddelen voor diabetici
 • Speciale voedingsmiddelen
 • Groenten en fruit, delicatessen
 • Diepvriesproducten

 

Voordelen van residu-analyses bij levensmiddelen door AGROLAB

 • Wij voeren snel en voordelig tests uit, waardoor productveiligheid niet duur hoeft te zijn.
 • Ons analysespectrum wordt voortdurend aangepast aan de actuele omstandigheden.
 • De AGROLAB GROUP levert betrouwbare, onafhankelijke analyseresultaten.
 • De resultaten worden door ons op inzichtelijke wijze beoordeeld met het oog op de wettelijk toegestane grenswaarden.
 • Wij informeren onze klanten over mogelijke nieuwe risico's die in het kader van residu-analyses aan het licht komen.
 • Een efficiënte laboratoriumtechnologie, grote analysecapaciteiten en ervaren medewerkers zijn een garantie voor een snelle en betrouwbare orderverwerking, zelfs in noodgevallen.
 
 

Het belang van regelmatige interne controles

Iedereen die levensmiddelen produceert en op de markt brengt, draagt een grote verantwoordelijkheid, ook in juridische zin. Bewijs van regelmatige interne controles kan daarom van doorslaggevend belang zijn in geval van aansprakelijkheidsclaims. Daartoe behoort enerzijds de traceerbaarheid van goederenstromen, anderzijds analytische steekproefcontroles. Daarmee wordt de kwaliteit van grondstoffen, processen en eindproducten gewaarborgd. Voor advies hierover staan wij u graag ter beschikking.