Bedrijfsdetails

Gegevens conform § 5 Telemediengesetz

AGROLAB GmbH

Jenaer Str. 1
84034 Landshut

 

Vertegenwoordigd door:

Dr. Paul Wimmer (directie)
Dr. Torsten Zurmuehl (directie)

Michael Witiska (directie)

Benoist Lasserre (directie)

 

Contact

Tel: +49 0871 973091-0
Fax: +49 0871 973091-99

E-Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Registratie:

Kantoor van inschrijving: Kantonnale rechtbank Landshut
HRB 7152

 

Omzetbelastingnummer:

Omzetbelastingnummer conform §27a Umsatzsteuergesetz [Duitse wet op de omzetbelasting]: DE 218 177 209.

Verantwoordelijke voor de inhoud conform § 55 lid 2 RStV [Duits staatsverdrag voor omroepen]:

AGROLAB GmbH

Tina Gruber

Jenaer Str. 1
84034 Landshut

 

Afwijzing van aansprakelijkheid

 

Aansprakelijkheid voor inhouden

De inhouden van onze pagina’s werden met uiterste zorgvuldigheid opgesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhouden kunnen wij evenwel geen waarborgen bieden. Als exploitant van de homepage zijn wij overeenkomstig de algemene wetgeving verantwoordelijkheid voor eigen inhouden op deze pagina’s. Als exploitant van de homepage zijn wij evenwel niet verplicht, doorgestuurde of opgeslagen externe informatie te bewaken, noch naar omstandigheden te zoeken die op een illegale activiteit wijzen. Verplichtingen tot verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie krachtens de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangeroerd. Aansprakelijkheid dienaangaande is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip waarop een concrete inbreuk op de wet aan het licht komt. Bij het bekend worden van dienovereenkomstige inbreuken op de wet zullen wij deze inhouden onverwijld verwijderen.

 

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Derhalve kunnen wij voor deze externe inhouden ook geen waarborgen bieden. Voor de inhouden van de pagina’s waarnaar gelinkt wordt, is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk. De pagina’s waarnaar gelinkt wordt, zijn op het tijdstip van het plaatsen van de links gecontroleerd op mogelijke inbreuken op de wet. Op het tijdstip van het plaatsen van de links waren geen illegale inhouden te bespeuren. Zonder concrete aanwijzingen van een inbreuk op de wet is een permanente inhoudelijke controle van de pagina’s waarnaar gelinkt wordt evenwel niet mogelijk. Bij het bekend worden van inbreuken op de wet zullen wij dergelijke links onverwijld verwijderen.

 

Auteursrecht

De door de website-exploitanten gecreëerde inhouden en werken op deze pagina’s zijn aan het auteursrecht onderworpen. Het verveelvoudigen, bewerken, verspreiden en op welke wijze dan ook te gelde maken buiten de grenzen van het auteursrecht vergt de schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteur of aanmaker. Downloads en kopieën van deze website zijn enkel toegestaan voor privégebruik, niet voor commercieel gebruik. Voor zover de inhouden op deze pagina niet door de exploitant werden aangemaakt, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. In het bijzonder worden inhouden van derden als dusdanig gemarkeerd. Mocht u desondanks een inbreuk op het auteursrecht aantreffen, verzoeken wij ons daarop te wijzen. Bij het bekend worden van inbreuken op de wet zullen wij dergelijke inhouden onverwijld verwijderen.

 

Privacy

Het gebruik van onze website is in de regel mogelijk zonder persoonsgebonden gegevens te verstrekken. Indien op onze pagina’s persoonsgebonden gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, geschiedt zulks in de mate van het mogelijke steeds op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

 

Wij wijzen erop dat het versturen van gegevens via het internet (bv. bij communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan vertonen. Een waterdichte bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.


Het gebruik door derden van de in het kader van de verplichte colofonvermelding gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiematerialen wordt bij dezen uitdrukkelijk verboden. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk gerechtelijke stappen voor in geval van het niet gevraagd toezenden van reclame-informatie, bijvoorbeeld spammails.

 

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt zog. ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de V.S. doorgestuurd en aldaar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten inzake de websiteactiviteiten voor de website-exploitanten samen te stellen en om verdere dienstverleningen aan te bieden in verband met het websitegebruik en internetgebruik. Google zal tevens deze informatie eventueel aan derden doorgeven indien dit wettelijk is voorgeschreven, of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. In geen geval zal Google uw IP-adres met andere gegevens van Google verbinden. U kunt de installatie van de cookies middels een dienovereenkomstige instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er evenwel op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang zult kunnen gebruiken. Door deze website te gebruiken; verklaart u akkoord te gaan met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het voornoemde doeleinde.

 

Colofon van de impressum-generator.de http://www.impressum-generator.de van het advocatenkantoor Hasselbach Rechtsanwälte, Bonn http://www.kanzlei-hasselbach.de/standorte/bonn/