Wij zijn echter flexibel: u als klant bepaalt welke methode wij voor bemonstering toepassen, of dat nu met actieve kool, adsorptiebuisjes of anderszins is.

 

Overzicht van ons productportfolio

Bodemlucht, stortgas (gastank, adsorbens)

 

Bodemlucht, stortgas (gastank, adsorbens)

Wij onderzoeken actieve kool, headspace glas, aluminium minican, impinger oplossingen en filters. Vacuüm gemaakte aluminium minicans met manometer en gebruiksinformatie kunnen op verzoek door een laboratorium beschikbaar worden gesteld. Naast een breed spectrum aan lichtvluchtige organische verbindingen (voc's) en stortgassen worden onder andere ook siloxanen, dioxinen/furanen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen, pcb's, fenolen, chloorbenzenen, oplosmiddelen en verbindingen met een gemiddelde vluchtigheid, evenals metalen en methylkwik getest.