Informacjedotyczące ochrony danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych RODO

Witamy na stronie internetowej AGROLAB. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi usługami. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas ważna, dlatego też chcemy wyjaśnić Państwu proces przetwarzania Państwa danych osobowych. Przestrzegamy przepisów zawartych w RODO [Ogólne rozporządzenie o ochronie danych] i BDSG [Federalna ustawa o ochronie danych] tak jak każda firma i każdy obywatel powinien i to musi robić. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych wykraczających poza zakres niniejszego oświadczenia o ochronie danych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

 

Odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych jest AGROLAB GmbH lub siedziba AGROLAB, która została przez Państwa do tego upoważniona.

Inspektor ds. ochrony danych

Małgorzata Balcerek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Veronika Greimel

AGROLAB GmbH
Jenaer Str. 1
84034 Landshut

 

Telefon: +49 8765 80 710 11

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe, jeżeli przekażą je nam Państwo z własnej inicjatywy np. wypełniając formularz kontaktowy lub składając zapytanie do działu technicznego. Przekazanie danych jest dobrowolnie i tym następuje wyłącznie za Państwa zgodą. W przypadku informacji przekazywanych w kanałach komunikacyjnych (np. e-mail, adres, numer telefonu), wyrażają Państwo zgodę także na to, abyśmy mogli kontaktować się z Państwem za pośrednictwem tych kanałów komunikacji, aby odpowiedzieć na Państwa pytania. Oczywiście mogą Państwo odwołać swoje oświadczenia zgody w dowolnym momencie. W tym celu należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.

 

Otrzymujemy również dane osobowe od biur kredytowych i publicznie dostępnych źródeł, takich jak: rejestry handlowe lub rejestry stowarzyszeń. Przetwarzamy Państwa dane osobowe zawsze zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i Federalną ustawą o ochronie danych (BDSG), a także z wszystkimi innymi odpowiednimi przepisami i regulacjami.

Należy pamiętać, że transmisja danych przez Internet (na przykład podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

 

Cookies

Aby zoptymalizować nasze strony internetowe pod kątem preferowanych zakresów zainteresowania, używamy plików cookies. Pliki cookies to pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa zapisuje na Państwa komputerze po otwarciu jednej z naszych stron internetowych. Jeśli chcą Państwo uniemożliwić korzystanie z plików cookies, mogą Państwo nie akceptować plików cookies w przeglądarce.

 

Pliki dziennika serwera /Server-Log-Files/

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera / Server-Log-Files/, które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Dane te obejmują:

 

  • typ przeglądarki i wersję przeglądarki
  • informację o używanym systemie operacyjnym
  • URL/ link/ strony odsyłającej
  • nazwę hosta komputera uzyskującego dostęp
  • czas żądania serwera

 

Danych tych nie można przypisać do konkretnych osób. Państwa adres IP jest więc pseudonimowany. Połączenie tych danych z innymi źródłami danych nie zostanie wykonane. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia tych danych z mocą wsteczną, jeśli dowiemy się o konkretnych przypadkach nielegalnego użycia.

 

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślą Państwo zapytanie do AGROLAB za pomocą formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza, w tym dane kontaktowe, które tam Państwo podali, będą przechowywane u nas w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Bez Państwa zgody nie udostępnimy dalej tych informacji.

 

Dane do newslettera

Jeśli chcą Państwo otrzymywać newsletter „AGROLAB Radar” oferowany na stronie AGROLAB, potrzebujemy Państwa adresu e-mail, a także informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy są Państwo właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera. Inne dane nie są gromadzone. Używamy ich wyłącznie do dostarczenia wymaganych informacji i nie przekazujemy ich stronom trzecim.

 

Udzieloną zgodę na przechowywanie danych, adres e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania newslettera mogą Państwo w dowolnym momencie odwołać, na przykład za pomocą linku "anuluj subskrypcję" dostępną w newsletterze.

 

Google Analytics

Strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, czyli usługę analizy przeglądania stron internetowych. Dostawcą tej usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

 

Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki cookies". Są to pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze, które umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookies dotyczące korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

 

Anonimizacja IP

Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Zatem Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny, sporządzania dla operatora strony raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i użytkowaniem Internetu. Adres IP dostarczony przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google.

 

Wtyczka przeglądarki /Browser Plugin/

Mogą Państwo zapobiec przechowywaniu plików cookies poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że w tym wypadku pełne korzystanie ze wszystkich funkcji dostępnych na stronie nie będzie możliwe. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić gromadzenie przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także zablokować przetwarzanie tych danych przez Google pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Mogą Państwo uniemożliwić pobieranie danych przez Google Analytics klikając poniższy link. Ustawiony został plik cookie - rezygnacja, który uniemożliwia pobieranie Państwa danych podczas odwiedzania strony: Wyłącz Google Analytics: Google Analytics deaktivieren

 

Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych osobowych znajdą Państwo pod adresemhttp://www.google.com/analytics/terms/de.htmllub https://www.google.de/intl/de/policies/.

 

Dane demograficzne w Google Analytics

Strona korzysta z funkcji "cechy demograficzne" Google Analytics. W związku z tym można tworzyć raporty zawierające informacje dotyczące wieku, płci i zainteresowań odwiedzających stronę.

 

Te dane pochodzą z reklam Google, którymi byli Państwo zainteresowani i danych użytkowników zewnętrznych. Nie można ich przypisać do konkretnej osoby. Mogą Państwo wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie, korzystając z ustawień reklamy na swoim koncie Google lub ogólnie zabraniając gromadzenia danych przez Google Analytics zgodnie z opisem w sekcji "Sprzeciw wobec gromadzenia danych".

 

Szyfrowanie SSL

Strona wykorzystuje szyfrowanie SSL ze względów bezpieczeństwa i do ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zapytania, które Państwo do nas wysyłają jako operatora strony. Mogą Państwo rozpoznać zaszyfrowane połączenie, zmieniając linię adresu przeglądarki z "http: //" na "https: //" i po symbolu kłódki w wierszu wyszukiwania przeglądarki.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL, dane, które nam Państwo przesyłają, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

 

Bezpieczeństwo

Firma AGROLAB podjęła szeroko zakrojone działania mające na celu ochronę danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych. Nasze procedury bezpieczeństwa są regularnie weryfikowane i dostosowywane do postępu technicznego.

 

Przesyłanie danych stronom trzecim

Przekazywanie danych stronom trzecim spoza GRUPY AGROLAB odbywa się wyłącznie w celu realizacji umowy za zgodą użytkownika, która może zostać w dowolnym momencie odwołana. Przeniesienie lub sprzedaż danych osobowych nie ma miejsca, chyba że jesteśmy do tego zobowiązani na mocy przepisów prawa. Ponieważ czasami zewnętrzni dostawcy usług mają kontakt z Państwa danymi osobowymi podjęliśmy działania prawne, które zapewniają spełnianie przez dostawców zewnętrznych wymogów ochrony danych.

 

Prawo do informacji, anulowania, blokowania

W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, jak również prawo do ich poprawiania i blokowania. Ze względu na inne przepisy, dane dotyczące zleceń można usunąć najwcześniej 10 lat po zakończeniu ich realizacji. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych w celu uzyskania dalszych informacji na temat danych osobowych.

 

Analiza laboratoryjna nie podlega pod art. 28 RODO

Usługi laboratoryjne firmy AGROLAB nie są klasyfikowane jako przetwarzanie na zlecenie.
Ponieważ istotą działalności AGROLAB nie jest przetwarzanie danych osobowych, lecz niezależna analiza naukowa różnych próbek, nie mamy tu do czynienia z przetwarzaniem na zlecenie. Nawet jeśli laboratorium "incydentalnie" styka się z danymi osobowymi, takimi jak adresy lub nazwiska osób fizycznych, nie czyni to jego działalności "przetwarzaniem danych osobowych na zlecenie".
Sprawdziliśmy tę interpretację u wyspecjalizowanego prawnika zajmującego się ochroną danych. Oficjalnie potwierdza to również Bawarski Urząd Nadzoru (BayLDA na temat przetwarzania na zlecenie). Tutaj "analiza materiału w imieniu" nie jest wyraźnie klasyfikowana jako przetwarzanie na zlecenie, nawet w przypadku medycznej analizy laboratoryjnej, ponieważ nacisk kładziony jest na niezależną analizę ekspercką przeprowadzaną przez laboratoria. W przypadku AGROLAB ocena ta jest jeszcze bardziej jednoznaczna, ponieważ nie mamy tu do czynienia nawet z materiałem ludzkim w postaci próbek.

 

Inspektor ochrony danych

Nasz inspektor ochrony danych z przyjemnością pomoże Państwu:

 

Małgorzata Balcerek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Veronika Greimel

AGROLAB GmbH
Jenaer Str. 1
84034 Landshut

 

Telefon: +49 8765 80 710 11

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Linki do stron internetowych innych podmiotów

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do stron internetowych innych podmiotów, do których niniejsze oświadczenie o ochronie danych nie ma zastosowania. Jeśli korzystanie ze stron internetowych innych podmiotów wiąże się z gromadzeniem, przetwarzaniem lub wykorzystywaniem danych osobowych, należy zapoznać się z informacjami o ochronie danych osobowych udostępnionymi przez te podmioty.

 

Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o prywatności zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Stan marsz 2021.