Sprawdzamy bezpieczeństwo produktów pod kątem zawartości alergenów, pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, dioksyn lub innych substancji szkodliwych. W przypadku badań istotnych dla dopuszczenia produktu do obrotu oferujemy na życzenie usługi ekspresowe. Rozmiary naszej firmy zapewniają stałym klientom profesjonalną pomoc i wolne moce pomiarowe również w sytuacji nagłej.

Przegląd naszych usług

Metale ciężkie w produktach spożywczych

Metale ciężkie w produktach spożywczych

Metale ciężkie, takie jak arsen, ołów, kadm i rtęć to substancje silnie szkodliwe dla środowiska. W naturze występują w skorupie ziemskiej, jednak zwłaszcza w wyniku procesów przemysłowych przedostają się do biosfery. Obowiązują ścisłe wartości graniczne, których przestrzeganie musi być nadzorowane poprzez regularne badania.
 
 

Środki ochrony roślin/ pestycydy

Środki ochrony roślin/ pestycydy

Nasze pakiety analiz w zakresie oznaczania pozostałości pestycydów obejmują do 650 substancji aktywnych. Wykorzystujemy oznaczenia z zastosowaniem GC-MS i LC-MSMS. Spełniają on wytyczne Rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady. Zakres usług na bieżąco dostosowujemy do wymagań sieci handlowych lub systemów certyfikacji.
 
 

Zanieczyszczenia pochodzące ze środowiska

Zanieczyszczenia pochodzące ze środowiska

Organiczne substancje szkodliwe, takie jak dioksyny, PCB, WWA itd. w coraz większym stopniu pojawiają się w produktach spożywczych. Udzielimy Państwu fachowej pomocy w regularnym audycie wewnętrznego zapewnienia jakości.
 
 

Wykrywanie i oznaczanie zearalenonu, deoksyniwalenolu i ochratoksyny A

Wykrywanie i oznaczanie zearalenonu, deoksyniwalenolu i ochratoksyny A

W przypadku producenta żywności pojawia się pytanie, w jaki sposób można monitorować wartości graniczne. Wiarygodnych danych dostarczają wyłącznie fizyko-chemiczne analizy laboratoryjne. Metody te wymagają szczegółowego przygotowania próbek i zastosowania wysoce zaawansowanego sprzętu do analiz. Stosowane w AGROLAB Polska i LUFA-ITL metody analityczne są odpowiednie również do analizowania bardzo niskich zawartości zearalenonu, deoksyniwalenolu i ochratoksyny A. Metody te są zatwierdzone i zostały przetestowane z pozytywnym skutkiem. Ponadto AGROLAB Polska i LUFA-ITL dzięki stałej współpracy we wszystkich istotnych gremiach gwarantują zgodność z aktualnym poziomem wiedzy.
 
 

Organizmy modyfikowane genetycznie

Organizmy modyfikowane genetycznie

Istnieje obowiązek oznaczania produktów spożywczych i pasz, które zawierają ponad 0,9% organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO). Laboratorium LUFA-ITL GmbH wykorzystuje wysoce precyzyjną metodę ich wykrywania na bazie technologii real-time PCR, która niezawodnie i tanio wykrywa skażenia GMO i w wielu przypadkach może również wykazać ich ilości. Analizy wykonywane przez LUFA-ITL można zlecić bezpośrednio w naszym polskim laboratorium AGROLAB Polska. Mogą tam Państwo skorzystać z doradztwa w języku polskim.

Zalecany jest test 3-fazowy:

 

+ Ocena jakościowa

+ Identyfikacja poszczególnych przypadków

+ Analiza ilościowa poszczególnego przypadku

 
 

Alergeny

Alergeny

Wiele osób cierpi na alergie pokarmowe. Nawet śladowe ilości naturalnego składnika produktu spożywczego wywołują u nich bardziej lub mniej gwałtowne reakcje immunologiczne. W rzadkich przypadkach nawet odrobina orzecha w kawałku czekolady może wywołać u alergika reakcję wstrząsową. Dla tych osób ważne są informacje o występowaniu ewentualnych alergenów w produkcie. Stale rośnie liczba np. produktów bezglutenowych dla pacjentów chorych na celiakię. Czy produkty te są naprawdę bezpieczne? Potrafimy to zbadać naszymi dokładnymi metodami analitycznymi.
 
 

 

Wykonujemy badania na obecność pozostałości w następujących produktach spożywczych:

 • Surowce, premiksy, suplementy diety i koncentraty
 • Mleko i produkty mleczne
 • Mięso i wyroby mięsne
 • Dania gotowe i konserwy
 • Chleb i pieczywo
 • Słodycze i przekąski
 • Napoje orzeźwiające
 • Woda pitna i mineralna
 • Żywność dietetyczna i
 • Specjalne artykuły spożywcze
 • Owoce i warzywa, produkty delikatesowe oraz
 • Wyroby mrożone

 

Korzyści z badań pozostałości w produktach spożywczych wykonywanych przez AGROLAB

 • Badania wykonujemy tak szybko i tanio, że bezpieczeństwo produktów nie stanowi obciążenia dla budżetu.
 • Nasze spektrum analiz jest nieustannie dostosowywane do aktualnych zagadnień.
 • AGROLAB GROUP oferuje Państwu wiarygodne, neutralne wyniki analiz.
 • W zrozumiały sposób oceniamy wyniki pod kątem dopuszczalnych prawem wartości granicznych.
 • Informujemy naszych klientów o ewentualnych nowych ryzykach, które wykryjemy w ramach kontroli pozostałości.
 • Efektywne techniki laboratoryjne, duże moce pomiarowe oraz doświadczeni pracownicy gwarantują szybką i niezawodną realizację zleceń również w sytuacjach kryzysowych.
 
 

Dlaczego regularne kontrole wewnętrzne są takie ważne?

Każdy, kto produkuje i wprowadza do obrotu produkty spożywcze, ponosi wielką odpowiedzialność również w sensie prawnym. Wykazanie regularnych kontroli wewnętrznych może więc mieć duże znaczenie w przypadku związanym z odpowiedzialnością. Obejmuje to po pierwsze możliwość prześledzenia wstecz przepływu towarów, a po drugie analityczne kontrole wyrywkowe. Stanowi to zabezpieczenie jakości surowców, przebiegu procesów i produktów końcowych. Chętnie doradzimy Państwu w tej kwestii.

Kariera
 
 
Kontakt