Portal ALOORA umożliwia:

 • Cyfrowe udzielanie zleceń
 • Zlecanie analiz dodatkowych parametrów i powtórnych pomiarów
 • Śledzenie zleceń pod kątem poszczególnych wyników
 • Śledzenie statusu zlecenia online
 • Wczesny dostęp do wstępnych wyników badań
 • Pobieranie gotowych raportów z badań przez całą dobę

Państwa korzyści:

 • Przyspieszony, uproszczony proces realizacji zleceń
 • Dostęp 24 godziny na dobę i z każdego miejsca na świecie
 • Przegląd wszystkich analiz zleconych AGROLAB
 • Brak konieczności ręcznego wypełniania listów przewozowych próbek
 • Maksymalne bezpieczeństwo dzięki dostępowi chronionemu hasłem

 

pdf INFORMACJE ALOORA (899 KB)

 

Przejdź do dostępu dla klienta