1. Nasi pracownicy w terenie: specjalnie dla Państwa

Do swojej dyspozycji mają Państwo przydzieloną na stałe osobę do kontaktu, do której można się zwracać we wszystkich sprawach. Nasz pracownik w terenie jest odpowiedzialny za pomoc na miejscu u Państwa oraz za wszystkie kwestie związane z ofertą, pobieraniem próbek oraz transportem i logistyką próbek.

 

2. Nasi pracownicy w firmie: doświadczenie praktyczne i wykształcenie naukowe

Tutaj również zostanie Państwu przydzielona główna, kompetentna osoba do kontaktu, odpowiadająca za Państwa próbki. Osoba ta odpowiada za wszystkie bieżące zlecenia – zatwierdza wyniki, dba o przypomnienia w przypadku próbek regularnych, indywidualnie rozpatruje wyniki i zleca powtórki. To prawdopodobnie największa różnica na korzyść w stosunku do innych laboratoriów.

 

3. Plus nasi eksperci: łatwo dostępni poprzez kontakt telefoniczny

Ponadto w AGROLAB GROUP jest wielu ekspertów, np. ds. azbestu lub wody pitnej.

 

Przegląd Państwa korzyści:

  • Planowanie terminów i konsekwentne monitorowanie próbek do regularnych badań
  • Liczne bezpłatne usługi, takie jak np. zalecenia w przypadku przekroczenia wartości granicznych, harmonogramy pobierania próbek kompostu
  • Wysoki poziom wiedzy specjalistycznej w dziedzinie cyfrowej transmisji danych pomiędzy interfejsami