LUFA-ITL na liście zatwierdzonych laboratoriów QS – w zasadzie od początku

Dzięki laboratorium AGROLAB LUFA GmbH w Kiel, AGROLABGROUP został uznany przez QS (Qualität und Sicherheit GmbH) za laboratorium analityczne w zakresie analiz pozostałości w owocach, warzywach i ziemniakach. AGROLAB LUFA GmbH niezmiennie figuruje na liście laboratoriów zatwierdzonych, od samego początku istnienia systemu QS.
 
 
 
 

 

AGROLAB Polska jest pierwszym w Polsce zatwierdzonym laboratorium QS

Po wielokrotnym udanym uczestnictwie w badaniach biegłości QS, dla laboratoriów akredytowanych zgodnie z wymogami QS, w czerwcu 2016 r. nasze laboratorium AGROLAB Polska uzyskało zatwierdzenie w analizach pozostałości w owocach, warzywach i ziemniakach. To sprawia, że AGROLAB Polska jest pierwszym laboratorium w Polsce uznanym przez QS, którego akceptacja oparta jest na koncepcji audytu QS.

 

Laboratorium w Dęblinie jest uprawnione do przeprowadzania analiz pozostałości w świeżych owocach, warzywach i ziemniakach dla członków QS, przy użyciu następujących metod:

 

 1. Metody wielopozostałościowa: procedury GC-MS i LC-MS/MS, wliczając indywidualne procesy dla następujących substancji: Dithianon, Dodine, Fenbutatinoxide, grupę kwasów fenoksyalkanokarboksylowych.

   

 2. Pojedyncze metody badań:

   

  • Chlorany / nadchlorany
  • Chlormekwat/ mepikwat
  • Ditiokarbaminiany
  • Etefon
  • Glifosat
  • Hydrazyd kwasu maleinowego
  • Morfolina / dietanoloamina / trietanoloamina
  • Fosetyl glinu, kwas fosfonowy
  • Bromowane pestycydy wyrażone jako bromki nieorganiczne
  • Czwartorzędowe związki amonowe

   

 3. Inne analizy pozostałości:

   

  • Azotany
  • Metale cieżkie
  • Siarczyny

 

Więcej informacji: https://www.q-s.de/

 

 

QS - "System kontroli żywności"

 

Systematyczne zapewnienie jakości z gospodarstwa na rynek

Systematyczne zapewnienie jakości z gospodarstwa na rynek

 

QS uważa się za system o wysokiej jakości, którego celem jest zapewnienie ciągłego przestrzegania standardów jakościowych od gospodarstwa na rynek. Niezależni audytorzy monitorują, czy i jak wymagania są spełniane. Audyty stanowią podstawę działań doskonalących i zapewniają przejrzystość i identyfikowalność w koncepcji QS.

 

Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do regularnych badań swoich produktów w zakresie odpowiednio określonych parametrów. W celu zapewnienia porównywalności wyników testów i rzetelnej oceny, laboratoria zatwierdzone przez QS, podlegają regularnym, ścisłym weryfikacjom w formie testów między-laboratoryjnych.

 

Oprócz tego, laboratoria uczestniczą w regularnych spotkaniach analityków, podczas których omawiane są wspólne standardy oceny i rozwiązania metodyczne.

QS Rückstandsüberwachung QS Rückstandsüberwachung

QS Badanie pozostałości

 

Celem QS badań pozostałości w świeżych owocach, warzywach i ziemniakach jest monitorowanie produktów, które trafiają na rynek jako produkty spełniające wymagania QS określone w wytycznych, takie jak zgodność z limitami pozostałości środków ochrony roślin zatwierdzonych do danej uprawy, jak również skażenia metalami ciężkimi, azotanami czy siarczynami.

 

W przypadku potwierdzonego przekroczenia najwyższych dopuszczalnych limitów lub zastosowania niezatwierdzonych substancji czynnych, przeprowadzona zostaje analiza przyczyn, a w najgorszym przypadku system QS nakłada odpowiednie sankcje.

Kariera
 
 
Kontakt