Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje udostępnione w niniejszej witrynie zostały starannie sprawdzone i są regularnie aktualizowane. Nie możemy jednak zagwarantować, że wszystkie dane są zawsze kompletne, prawidłowe i aktualne. Dotyczy to w szczególności wszystkich połączeń („linków”) z innymi witrynami internetowymi, do których użytkownik jest odsyłany bezpośrednio lub pośrednio. Wszystkie dane mogą być uzupełniane, usuwane lub zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia.