Zlecenia

 

 

W załączeniu znajdą Państwo formularze zlecenia / zlecenia badań AGROLAB uporządkowane wg. produktów. Po znalezieniu produktu należy wyszukać właściwe laboratorium.

 

W przypadku wątpliwości dotyczących laboratorium, do którego można zwrócić się o wykonanie badań nasz przedstawiciel handlowy sporządzi dla Państwa indywidualną ofertę. Poinformuje również, które laboratorium przejmie wykonanie zlecenia.

 

Instrukcje

Proszę przestrzegać również sporządzonych przez nas instrukcji pobierania próbek oraz wypełniania zleceń, jak również ogólnych wskazówek dotyczących wysyłki.

 

Porady dotyczące pobierania próbek i transportu

 

Żywność, pasza, wymazy

 

WODA

AGROLAB Polska Sp. Z o.o., Deblin