Grupa AGROLAB i laboratorium AGROLAB LUFA GmbH w Kilonii stosują bardzo czułą procedurę opartą na technologii PCR, która  dokładnie i niedrogo może oznaczyć zanieczyszczenie GMO w paszach. AGROLAB LUFA to tradycyjny instytut paszowy z wieloletnim doświadczeniem w analizie GMO.

 

Analiza GMO w paszach dla zwierząt

Analiza GMO w paszach dla zwierząt

Wiarygodne oznaczenie GMO zależy od wielu czynników (np. rodzaju próbki, metod produkcji klienta itp.). W związku z tym można zastosować wiele różnych strategii w celu uzyskania wiarygodnych i przydatnych wyników. Chętnie wyjaśnimy te strategie podczas osobistej rozmowy przy użyciu szczegółowego schematu.

Podstawowa procedura analizy GMO wygląda następująco:

 
  
  1. Badanie przesiewowe: podaje pierwsze wskazania dotyczące genetycznie zmodyfikowanego materiału w paszach
  2. Identyfikacja "zdarzeń GMO", które pozwalają na dokładną definicję danego GMO (typy nieautoryzowane w UE, takie jak ryż Bt63 i len CDC Triffid, muszą zostać zidentyfikowane, ponieważ mają zastosowanie wyłącznie zerową tolerancją).
  3. Kwantyfikacja wydarzeń (dla wypełnienia deklaracji UE wymagane może być określenie ilościowe dla typów posiadających zezwolenie UE).

 

Aby uzyskać indywidualną ofertę, skontaktuj się z naszym działem sprzedaży w Twoim regionie. Wyszukiwanie kontaktów w prawym górnym rogu naszej strony głównej (www.agrolab.com) umożliwia znalezienie kontaktu w Twoim kraju.

 

Nasz pdf formularz zamówienia (674 KB) zawiera szczegółową listę naszych pakietów analitycznych.

 

Jeśli potrzebujesz wyjaśnienia w sprawach związanych z zamówieniem, procedurami w laboratorium lub wymaganiami prawnymi, po prostu skontaktuj się z naszymi ekspertami w dziale obsługi klienta. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

WYMOGI PRAWNE

WYMOGI PRAWNE

W Unii Europejskiej (UE) pasze składające się, zawierające lub wyprodukowane z GMO zatwierdzonego w UE muszą być oznakowane (rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 i 1830/2003). Ten wymóg etykietowania dotyczy również produktów, w których nie można już bezpośrednio wykryć modyfikacji genetycznej (np. Oleje roślinne).
 

 

Wyjątki od wymogu etykietowania

Pasza zawierająca mniej niż 0,9% GMO nie musi być oznakowana, pod warunkiem że proporcja ta jest przypadkowa lub technicznie nieunikniona (wymagany dowód), a dany GMO pochodzi z roślin GMO dopuszczonych w UE.

 

W przypadku GMO, w odniesieniu do którego oczekuje się unijnych procedur udzielania zezwoleń lub których pozwolenie wygasło, w niektórych przypadkach tolerancja mniejsza niż 0,1% ma zastosowanie do pasz, zgodnie z rozporządzeniem UE nr. 619/2011.

 

W przypadku GMO niedozwolonego w UE i produktów z niego wytworzonych obowiązuje zerowa tolerancja, ponieważ ich wprowadzanie do obrotu, stosowanie i przetwarzanie w UE jest zabronione.

 

Dobrowolne etykietowanie "Ohne Gentechnik" ("GMO free") w Niemczech

Oprócz prawodawstwa UE, EG-Gentechnik-Durchführungsgesetz (ustawa wdrażająca europejskie prawodawstwo w zakresie inżynierii genetycznej, EGGenTDurchfG) w Niemczech zezwala się na dobrowolne etykietowanie "Ohne Gentechnik" ("wolne od GMO") dla żywności o zawartości GMO nie większej niż 0,1% .

 

Należą do nich artykuły spożywcze i składniki żywności pochodzenia zwierzęcego (takie jak mięso, mleko i jaja).

 

Oznakowanie "Ohne Gentechnik" dla środków spożywczych i składników żywności pochodzenia zwierzęcego jest jednak dozwolone wyłącznie, jeśli dane zwierzęta nie otrzymały paszy objętej wymogami dotyczącymi etykietowania (zawartość GMO ponad 0,9%) przez określony czas przed uzyskaniem środka spożywczego.

 

Szczegółowe informacje na temat wymogów prawnych można znaleźć tutaj:

 

Wytyczne dotyczące kontroli GMO w paszach (Leitfaden zur Kontrolle von GVO in Futtermitteln) zawierają dalsze użyteczne informacje na temat etykietowania materiałów paszowych i mieszanek paszowych zawierających lub produkowanych z GMO i zawierają szereg przykładów:

VLOG - STOWARZYSZENIE BRANŻOWE

VLOG

Podstawowym wymogiem, aby analiza GMO została zaakceptowana przez VLOG, jest zlecanie prawidłowych analiz. Nasz formularz zamówienia na analizę GMO (który można znaleźć na naszej stronie internetowej www. agrolab.com w zakładce „ Do pobrania“ w zakładce „Analiza GMO“) jest dostosowany do wymagań VLOG i umożliwia łatwe i proste składanie zleceń. Pakiety VLOG znajdujące się na formularzu zleceń odpowiadają minimalnym wymaganiom VLOG w zakresie certyfikacji.
 
 

PIECZĘĆ

Standardowa pieczęć „Ohne Gentechnik“ („wolne od GMO“) została opracowana pod kierownictwem rządu niemieckiego w celu poprawy rozpoznawania żywności produkowanej bez udziału inżynierii genetycznej.

 

Tylko „Verband Lebensmittel ohne Gentechnik“ (VLOG - Branżowe Stowarzyszenie Żywność bez inżynierii genetycznej) jest upoważnione do znakowania żywności ogólnoniemieckim standardowym znakiem jakości „Ohne Gentechnik“.

 

Zgodnie z przepisami EG-Gentechnik-Durchführungsgesetz, zwierzęta będące źródłem produktów spożywczych (takich jak mięso, mleko i jaja) nie mogą otrzymywać żadnej paszy podlegającej wymogom dotyczącym etykietowania (z zawartością GMO większą niż 0,9 %) przez określony czas przed uzyskaniem środka spożywczego.

 

W związku z tym VLOG wydaje pieczęć „VLOG geprüft“ („VLOG - testowany“) w szczególności dla pasz, które są odpowiednie i niezbędne do hodowli zwierzęcych będących źródłem produktów spożywczych w zgodzie ze standardem VLOG.

 

Tam gdzie obowiązuje standardowa umowa o użytkowaniu VLOG, użytkownicy systemu QS z branży  paszowej  mogą  w  ramach  audytu  QS sprawdzić  wymagania  dotyczące  pieczęci  „VLOG-geprüft“.  Pozwala  to uniknąć straty czasu i zasobów na dwa odrębne audyty. Informacje na temat procedury dostępne są w Leitfaden QS-Inspektion für Kleinsterzeuger (Wytyczne kontroli QS dla drobnych producentów - dokumenty niedostępne w języku angielskim), sekcja I. VLOG-Zusatzmodul „Ohne Gentechnik“ / „VLOG geprüft“ („Moduł uzupełniający VLOG: „Bez GMO“. / „VLOG-testowany“).

 

ANALIZA

Pasza może być opatrzona pieczęcią „VLOG geprüft“ tylko wtedy, gdy analizy GMO zostały przeprowadzone zgodnie z normą produkcyjną i testową „Ohne Gentechnik“ opublikowaną przez VLOG.

 

Grupa AGROLAB GROUP i jej laboratorium AGROLAB LUFA GmbH w Kilonii spełniają wszystkie wymagania standardu VLOG i dlatego są idealnym partnerem dla analiz GMO w paszach do celów certyfikacji VLOG. AGROLAB LUFA jest również wymienione na liście VLOG jako laboratorium GMO i w związku z tym jest ściśle zaangażowane we wszystkie prace w tej dziedzinie.

 

Jednakże podstawowym wymogiem dla analizy GMO, żeby była akceptowana przez VLOG, jest zlecanie prawidłowych analiz.

Nasz formularz zamówienia na analizę GMO według VLOG jest dostosowany do wymagań VLOG i umożliwia łatwe i proste złożenie zamówienia. Pakiety VLOG w formularzu zamówienia odpowiadają minimalnym wymaganiom VLOG w zakresie certyfikacji.

 

Nasi eksperci z działu obsługi klienta w laboratorium służą pomocą w razie jakichkolwiek pytań.

 

PODŁOŻE

Od maja 2008 r. EGGentechnik- Durchführungsgesetz (niemiecka ustawa wdrażająca prawodawstwo UE w  zakresie inżynierii genetycznej, EGGenTDurchfG)      dopuszcza dobrowolne etykietowanie „Ohne Gentechnik“  („wolne  od  GMO“) dla środków spożywczych o zawartości GMO nie większej niż  0,1%. Jeżeli poziom zanieczyszczenia GMO jest niższy niż 0,1 %, jest on zasadniczo uważany za przypadkowy lub technicznie nieunikniony.

 

ZATWIERDZENIE-VLOG

AGROLAB GROUP z laboratorium AGROLAB LUFA GmbH w Kilonii jest laboratorium  uznanym przez VLOG i spełnia podstawowe wymagania dotyczące analizy GMO zgodnie ze standardem VLOG.

 

Dalsze informacje na temat VLOG  oraz standardu produkcji i testowania „Ohne Gentechnik“ są dostępne tutaj: http://www.ohnegentechnik.org/

 

Kariera
 
 
Kontakt