Analiza wody mineralnej

  • Analiza chemiczna i mikrobiologiczna zgodnie z najnowocześniejszymi metodami
  • Analiza procedury akredytacji i zezwoleń na prowadzenie działalności
  • Analizy dla procesu i monitorowania produkcji

Zalety analizy z AGROLAB

Kiedy przychodzi do analizowania i testowania napojów, jak również wody mineralnej, GROUPA AGROLAB jest szybsza niż inne laboratoria. Oferujemy również dodatkowe usługi, takie jak zarządzanie bazą logistyczną.