Przesuń mysz na szare pola, aby zobaczyć krótkie informacje.

 

Pytania, których nie można odnaleźć korzystając z narzędzia POMOC można zobaczyć zestawione poniżej.

Zastrzeżenie odpowiedzialności:

W przypadku niektórych kont może się zdarzyć, że nie wszystkie pola w FAQ będą aktywne. Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedzi na pytanie, skontaktuj się z lokalnym działem obsługi klienta.

 

Ogólnie

OGÓLNIE - Jak zmienić język ALOORA?

Kliknij na przycisk języka w prawym górnym rogu.

 

OGÓLNIE - Dlaczego znajduje się tam formularz kontaktowy?

Jeśli nie masz dostępu do maila, możesz skorzystać z tego narzędzia i skontaktować się z lokalnym działem zarządzania relacjami z klientem.

 

OGÓLNIE - Dlaczego przed otwarciem konta muszę wypełnić formularz zapytania?

Wypełniając ten formularz udzielasz AGROLAB zgody na pokazanie online w ALOORA informacji o twojej firmie. Z pomocą ALOORA możesz m. in. oglądać wyniki, faktury, złożyć zamówienia.

Strona główna

STRONA DOMOWA - Co to są filtry?

Tutaj widzisz cztery filtry, których ostatnio używałeś. Ta funkcja pomaga w śledzeniu informacji, której potrzebujesz lub którą wyszukiwałeś poprzednio.

 

STRONA DOMOWA - Jak można zrobić własne filtry?

W zakładce WYNIKI, ZAMAWIANIE I FAKTURY.

 

STRONA DOMOWA - Co muszę zrobić, żeby pobrać dokument lub zobaczyć go w innym języku?

Zmień język w górnym prawym rogu.

 

STRONA DOMOWA - Co mogę zrobić z AGROLAB import xlsx?

Możesz wpisać dane próbek do pliku Excela i wykorzystać do importu tych danych do zamówienia.

 

STRONA DOMOWA - Czym jest ta wersja historii?

Tutaj śledzimy najistotniejsze zmiany w ALOORA.

Raporty

UKŁAD GRAFICZNY - Jak mogę zmienić układ graficzny przeglądu/siatki?

Aby przefiltrować i zmienić układ kolumny możesz przeciągać i upuszczać kolumny oraz klikać na nagłówek. Poza tym po prawej stronie znajduje się przycisk, dzięki któremu możesz dodawać lub usuwać kolumny.

 

UKŁAD GRAFICZNY - Jak mogę dodać lub usnąć kolumny w przeglądzie i w szczegółach zamówienia?

Po prawej stronie jest przycisk, za pomocą którego możesz dodawać i usuwać kolumny.

 

SZCZEGÓŁY - Jak mogę zobaczyć szczegóły zamówienia lub moje próbki?

Wybierz jedno lub kilka zamówień i kliknij na przycisk "wyniki" w lewym górnym rogu w kolorze pomarańczowym.

 

SZCZEGÓŁY - Jak mogę sprawdzić statystyczne podsumowanie moich wyników?

Po wybraniu zamówień i kliknięciu na przycisk "wyniki", wybierz parametry, które chcesz sprawdzić i kliknij na przycisk statystyka na pasku u góry w kolorze pomarańczowym.

 

SZCZEGÓŁY - Co mogę zrobić w wyskakującym okienku "pokaż szczegóły"?

Tutaj otrzymujesz bardziej techniczny widok swoich danych. Kliknięcie na znacznik powoduje zwinięcie danych, a za pomocą funkcji eksportu możesz eksportować ekran do różnych formatów.

 

DOKUMENTY - Gdzie mogę znaleźć raporty i dodatkowe dokumenty z laboratorium?

W części pomarańczowej ponad siatką znajdziesz przycisk "DOKUMENTY".

 

DOKUMENTY - Czy mogę scalić swoje PDFy?

Można scalić tylko PDF jednego zamówienia, o ile ono istnieje. Nie możemy scalać PDF kilku zamówień.

 

DOKUMENTY - Czy mogę ściągnąć raporty i dokumenty kilku zamówień?

Tak, wybierz po prostu zamówienie, które cię interesuje, kliknij na dokumenty i przycisk "pobierz jako ZIP"

 

EKSPORT - Jak mogę eksportować wyniki jednego lub kilku zamówień w pliku excel?

W pomarańczowej części ponad siatką znajdziesz przycisk "EKSPORT".

 

EKSPORT- Gdzie znajdują się te kolorowe arkusze excel, w których moje wyniki zostały porównane z normami?

Wybierz zamówienie, które chcesz sprawdzić, kliknij na eksport i wybierz eksport z ewaluacją. AGROLAB zapewnia jedynie ewaluacje krajowe.

 

EKSPORT - Czy mogę również otrzymać własny indywidualny układ graficzny wyników w excelu?

Tak, możesz posłużyć się układem graficznym, gdzie wyniki są ułożone według twoich potrzeb, tak by łatwo było importować dane bezpośrednio do twoich arkuszy excela. Skontaktuj się z lokalnym działem obsługi klienta, aby uzyskać więcej informacji.

Zlecenia

UKŁAD GRAFICZNY - Jak mogę zmienić układ graficzny podglądu/siatki?

Aby filtrować i zmieniać układ kolumny, możesz przeciągać i upuszczać kolumny oraz klikać na nagłówek. Poza tym po prawej stronie znajduje się przycisk, za pomocą którego możesz dodawać lub usuwać kolumny. Re-S1

 

OGÓLNIE - Jak utworzyć nowe zamówienie?

Możesz utworzyć nowe zamówienie, możesz skopiować wybrane zamówienie, możesz zrobić nowe zamówienie wybierając spośród wzorów lub możesz zrobić dodatkowe zamówienie do zamówienia będącego już w laboratorium.

 

OGÓLNIE - Jak elastyczna jest ALOORA w przypadku niezbędnych do wykonania selekcji?

Wiele informacji, które widzisz podczas rejestracji można deaktywować, jeśli ich już nie potrzebujesz. Skontaktuj się z lokalnym działem obsługi klienta.

 

OGÓLNIE - Popełniłem błąd w pierwszym wyskakującym okienku odnośnie klienta i innych szczegółów, co mam teraz zrobić?

Anuluj zamówienie lub usuń je i zacznij od nowa.

 

OGÓLNIE - Jak można usunąć nadmiar matryc/osób kontaktowych/dane nt. próbki/dane lokalizacyjne/analiza?

Skontaktuj się z lokalnym działem obsługi klienta i określ dokładnie, co chcesz usunąć.

 

OGÓLNIE - Wysłałem zamówienie, ale zapomniałem czegoś. Co mam zrobić?

Skontaktuj się z lokalnym działem obsługi klienta lub utwórz dodatkowe zamówienie. Pamiętaj, że dodatkowe zamówienie jest nowym zamówieniem do próbek, które są już w laboratorium i wiąże się z dodatkowymi kosztami.

 

OGÓLNIE -Jak zrobić wzór i jak z nim pracować?

Utwórz nowe zamówienie, wybierz zbiór wzorów w pierwszym kroku. Po wykonaniu tej czynności zapisz zamówienie. Wracając do przeglądu możesz zobaczyć, że wzór ma specjalny status. Teraz na bazie tego wzoru możesz wykonywać nowe zamówienia.

 

ZAMÓWIENIE- Na liście nie ma osoby do kontaktów, czy mogę ją dodać samodzielnie?

Tak, to jest możliwe. Jeśli nie umiesz tego zrobić, skontaktuj się z lokalnym działem obsługi klienta, aby zlecić aktywowanie tej opcji.

 

ZAMÓWIENIE- Chcę, aby moje zamówienie zrealizowano na cito. Czy otrzymam informację, jeśli wykonanie niektórych analiz nie będzie możliwe w żądanym czasie?

Tak, AGROLAB poinformuje cię, jeśli jednej lub więcej analiz nie będzie można wykonać we wskazanym czasie. AGROLAB prześle wszystkie możliwe parametry, ale końcowy raport zostanie wykonany w późniejszym terminie.

 

ZAMÓWIENIE - Nie mogę wybrać języka raportu.

Skontaktuj się z lokalnym działem zarządzania relacjami z klientem i zapytaj, jakie są możliwości.

 

PRÓBKA - Czy mogę importować każdy rodzaj pliku, który mi odpowiada?

Import wszystkich zamówień ogranicza się do formatu SIKB. Import danych nt. próbek jest możliwy do formatu Excel oferowanego przez AGROLAB, ale nasze laboratoria mogą także utworzyć specjalne importy dla twojego układu graficznego pod warunkiem, że jest on sporządzony w Excelu.  Skontaktuj się z działem zarządzania relacjami z klientem.

 

PRÓBKA - Jak jest różnica pomiędzy normalnym i ekspresowym układem graficznym?

Normalny pokazuje więcej informacji, ekspresowy powstał, aby móc zeskanować dużą ilość informacji z kodów kreskowych na twoich opakowaniach  z próbkami.

 

PRÓBKA - Jak można szybko zeskanować kody kreskowe w układzie ekspresowym?

Zamknij inne ukończone kolumny symbolem "zamknij".

 

PRÓBKA - Jak importować dane próbek do zamówienia?

W II kroku, gdzie rejestrujesz próbki, znajdziesz przycisk "Importuj dane do zamówienia". Przeciągnij i upuść plik Excela i naciśnij "Importuj". Próbka pojawi się bezpośrednio.

 

ANALIZA - Chcę, aby próbka została zanalizowana pod kątem innego, dodatkowego parametru, którego nie mogę znaleźć. Co mam zrobić?

Najpierw sprawdź czy możesz znaleźć analizy na ekranie wyszukiwania, tab. 3, w przeciwnym wypadku skontaktuj się z działem obsługi klienta.

 

ANALIZA - Bruckberg - Kiel: ALOORA proponuje analizę całości frakcji, ale ja potrzebuję innej frakcji. Co mam zrobić?

Możesz usunąć analizę kompletnej frakcji i wybrać inną frakcję w kroku III analiz. W kroku IV dodaj wybraną frakcję do próbek.

 

ANALIZA - Ziemia i odpady: Czy jest kontrola testu eluatów?

Tak, ALOORA dokonuje kontroli, jeśli jest połączenie testu  i analizy eluatu.

 

IMPORT - Czy można także importować zamówienia w SIKB-XML (np. z TerraIndex) do ALOORA?

Tak, zamówienia można wysłać do ALOORA bezpośrednio z TerraIndex i innych oprogramowań, więc możesz także sprawdzić i potwierdzić właściwe parametry i ceny. Odnośnie do konfiguracji skontaktuj się z działem zarządzania relacjami z klientem.

Wyślij

WGRYWANIE - Co mogę zrobić w tym polu?

Tutaj możesz wgrać wszystkie wyszczególnione zamówienia bezpośrednio do LIMS lokalnego laboratorium.

 

WGRYWANIE - Nie widzę formularza, co mam zrobić?

Skontaktuj się z działem zarządzania relacjami z klientem.

Faktury

UKŁAD GRAFICZNY - Jak mogę zmienić układ graficzny w przeglądzie/siatce?

Aby filtrować i zmieniać układ kolumny możesz przeciągać i upuszczać kolumny oraz klikać na nagłówek. Poza tym po prawej stronie znajduje się przycisk, za pomocą którego możesz dodawać lub usuwać kolumny.

 

FAKTURY - Czy mogę pobrać dokumenty kilku faktur/zamówień?

Tak

 

FAKTURY - Co mam zrobić z formatami XML/XLSX?

W ramach tej usługi dostarczamy fakturę w formacie XML lub XLSX. Skontaktuj się z operatorem finansowego oprogramowania i dowiedz się czy możliwy jest import tych formatów.

 

FAKTURY - Co pokazuje pole "pokaż szczegóły"?

Tutaj znajdziesz bardziej techniczny widok swoich danych.

 

FAKTURY - Nie widzę czy została moja faktura została już zapłacona.

AGROLAB nie dostarcza takich informacji. Twój dział zarządzania relacjami z klientem poinformuje cię, jeśli nastąpiło opóźnienie w płatności.

Logistyka

LOGISTYKA - Twoje laboratorium udostępniło mi link do partnera logistycznego, ale nie mogę go uaktywnić, co mam zrobić?

Skontaktuj się z działem zarządzania relacjami z klientem, aby uaktywnili twój link w ALOORA.

 

LOGISTYKA - Czy mogę zrobić coś więcej w tym polu?

AGROLAB stale pracuje nad udoskonaleniem serwisu. Inforamcje o nowych funkcjach zostaną podane do wiadomości.

Konfiguracja

KONFIGURACJA - Co się stanie, jeśli zmienię ustawienia?

Dopiero kliknięcie przycisku "Zapisz" powoduje zapisanie.

 

KONFIGURACJA - Do czego służy opcja " Sprawdź niewysłane zamówienia"?

Otrzymasz powiadomienie, jeśli po wylogowaniu masz niewysłane zamówienia w rejestrze zamówień. To narzędzie przypomina o wysyłaniu zamówień, co pozwała uniknąć niepotrzebnej zwłoki w ich realizacji.

 

KONFIGURACJA - Do czego służy opcja "Automatyczne tworzenie kodu kreskowego przy rejestracji próbki"?

W przypadku, gdy nie chcesz skanować kodów kreskowych od AGROLAB, ALOORA może utworzyć indywidualne kody, które możesz wydrukować. Pamiętaj, że używanie zaetykietowanych opakowań lub etykietowanie próbek kodem kreskowym zmniejsza szansę popełnienia błędów przy wymianie próbek lub w przypadku wątpliwości związanych z opakowaniami.

 

KONFIGURACJA - Do czego służy opcja "Automatyczne zwalnianie zaimportowanych zamówień"?

W niektórych sytuacjach wszystkie zewnętrzne zamówienia ALOORA może automatycznie importować lub potwierdzać.  Dostaniesz wiadomość potwierdzającą, że zamówienie zostało skutecznie przekazane do laboratorium.

 

KONFIGURACJA - Do czego służy opcja "Ustaw aktualną datę pobrania próbki"?

Podczas tworzenia nowej próbki aktywowanie tej opcji pozwoli ALOORA natychmiast dodać dzisiejszą datę. Oczywiście potem możesz zmienić datę pobrania próbki.

 

KONFIGURACJA - Co mam zrobić z ustawieniami FTP?

Nic, chyba że masz możliwość importowania wszystkich zamówień do ALOORA. Możesz wpisać lokalizację FTP, aby zobaczyć zawartość i wybrać zamówienia, które chcesz importować (tylko SIKB).

Uprawnienia

PRAWA - Czy mogę skopiować uprawnienia jednego użytkownika do wszystkich innych użytkowników dodatkowych?

Tak, wybierz po prostu jednego użytkownika jako źródło i skopiuj ustawienia do miejsc docelowych.

 

PRAWA - Jak dostanę się do uprawnień?

To pole jest widoczne wyłącznie dla statusu SUPER UŻYTKOWNIK i daje możliwość zmiany dostępu do pewnych danych dla kolegów w twojej firmie.

 

PRAWA - Co oznacza to ustawienie FTP?

W ten sposób inni dodatkowi użytkownicy w firmie mogą mieć także dostęp do twojego serwera FTP, aby importować wszystkie zamówienia (tylko SKIB).

 

PRAWA - Do jakiego poziomu mogę zastrzec dostęp do niektórych pól dla moich dodatkowych użytkowników?

Matryca projektowa klienta

Kariera
 
 
Kontakt