AGROLAB POLSKA, AGROLAB LUFA, agrolab DR. VERWEY, AGROLAB IBÉRICA  AND AGROLAB ITALIA: UZNANE ANALIZY DLA GMP+

Nasze laboratoria AGROLAB Polska, AGROLAB Italia, AGROLAB LUFA, AGROLAB Dr. Verwey i AGROLAB Ibérica są zatwierdzone do analizowania pasz jako część programu kontroli jakości GMP+.

 

GMP oznacza Dobre Praktyki Wytwarzania. Dodatkowy symbol plus oznacza integrację HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points). GMP+ jest kompleksowym międzynarodowym systemem certyfikacji. Określa on wymogi gwarantujące bezpieczeństwo i trwałość pasz oraz niezależne audyty przeprowadzane przez jednostki certyfikujące.

 

Certyfikat dla naszego laboratorium AGROLAB Dr. Verwey można znaleźć tutaj lub w sekcji usługowej obszaru pobierania akredytacji. Nasze laboratoria AGROLAB Ibérica, AGROLAB LUFA GmbH, AGROLAB Polska i AGROLAB Italia są upoważnione do przeprowadzania analiz dla firm posiadających certyfikat GMP+ na podstawie akredytacji ISO 17025. Odpowiednie kwalifikacje można znaleźć tutaj lub ponownie w obszarze usług ogólnej akredytacji laboratoriów.

 

Firmy posiadające certyfikat GMP+ International są zobowiązane do przeprowadzania analiz poważnych zanieczyszczeń takich jak aflatoksyny B1, dioksyny, metale ciężkie i pestycydy (jeszcze nie obowiązkowe) w laboratoriach znajdujących się na liście Laboratoriów Rejestrowanych GMP+.

 

Nasze laboratoria AGROLAB Polska , AGROLAB LUFA, AGROLAB Ibérica, AGROLAB Italia i AGROLAB Dr. Verwey znajdują się na liście Laboratoriów Rejestrowanych wg GMP + B11. AGROLAB GROUP jest idealnym partnerem laboratoryjnym do przeprowadzania testów na obecność poważnych zanieczyszczeń.

 
 

 

Zatwierdzone metody analityczne dla QS

Laboratoria AGROLAB LUFA GmbH (DE-Kiel), AGROLAB Dr. Verwey (NL-Barendrecht) i AGROLAB Italia (IT-Altavilla/Vicentina) są upoważnione do przeprowadzania analiz jakości dla naszych klientów. QS postrzega się jako program jakości, który ma na celu zapewnienie jakości od rolnika do sklepu. W celu zapewnienia jakości na poziomie pasz, istnieje plan kontroli dla przemysłu paszowego. Wszystkie zaangażowane strony, od rolnika po producenta pasz, są zobowiązane do regularnego sprawdzania swoich produktów pod kątem określonych parametrów. Odpowiednie dokumenty/certyfikaty znajdują się w dziale Usługi w sekcji Do pobrania pozycja Zapewnienie jakości w ogólnej akredytacji laboratorium.