AGROLAB MEDIOAMBIENTE S.L.U.

Polígono Industrial Riu Clar, Calle Estany, Parcela 5.1.5, Nave 64
43006 Tarragona,
Spanien

 

Tel. +34 877 99 03 89

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Mapa

 

W lutym 2021 roku, AGROLAB GROUP przejęła działalność Laymatec Tecnicas Industriales siedzibą w Tarragonie, Hiszpania, w zakresie pobierania próbek środowiskowych i badań. Dzięki temu przejęciu, AGROLAB zamierza przyspieszyć rozwój swojej oferty analiz środowiskowych w Hiszpanii. Laboratorium to, zlokalizowane w północno-wschodniej Hiszpanii, oferuje swoim klientom pobieranie próbek i lokalne usługi środowiskowe.

 

W maju 2021 roku AGROLAB Medioambiente włączył do swojej działalności cały sektor środowiskowy AGROLAB Iberica.

 

Dzięki temu klienci będą mogli korzystać z szybszych czasów realizacji i wiedzy specjalistycznego laboratorium.

AGROLAB Medioambiente zarządza całym procesem analitycznym, od pobierania próbek, poprzez analizę, aż po raportowanie, z szybkim przepływem informacji. Wyposażenie i instrumenty laboratoriów, akredytowanych przez ENAC, są w czołówce zarówno pod względem typologii, jak i innowacyjności.

 

AGROLAB Medioambiente jest w stanie zaoferować

 • Chemiczno-fizyczne i mikrobiologiczne analizy środowiskowe, pomoc techniczna i usługi konsultingowe
 • Wykwalifikowany i stale szkolony personel techniczny
 • Szybki czas interwencji i reakcji
 • Akredytacja ENAC (numer akredytacji 1407/LE2633) zgodnie z normą UNE-EN ISO/IEC 17025:2017

NASZE USŁUGI ANALITYCZNE

ANALIZA WODY

 • Ścieki, woda powierzchniowa i woda pitna; metale ciężkie, BTEX, aniony, kationy, AOX, cyjanek, indeks fenolowy, BZT, ChZT, TKN, środki powierzchniowo czynne, oleje i tłuszcze, WWA, pestycydy, TPH, zestaw do analizy Hach Lange, itp.)
 • Pobieranie próbek

ANALIZA POWIETRZA

 • Jakość powietrza; cząsteczki, aniony itp.

ANALIZA PRODUKTU

 • Produkty ropopochodne i chemiczne; metale ciężkie, związki organiczne, aniony, kationy itp.

ANALIZA ŚRODOWISKOWA

 • Gleby do rekultywacji lub ponownego wykorzystania, wydobyta gleba i skały (związki nieorganiczne, aromatyczne, wielopierścieniowe aromatyczne, alifatyczne, nitrobenzeny, chlorobenzeny, fenole, aminy, pestycydy, dioksyny furany, PCB, węglowodory, azbest, PFAS itp.)
 • Osady do odżywiania lub charakterystyka środowiskowa (granulometria, metale, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, węglowodory, pestycydy, PCB, związki cynoorganiczne, dioksyny i furany)
 • Odpady stałe, ciekłe i odcieki (charakterystyka odpadów w celu prawidłowego przypisania kodu CER, poszukiwanie metali, BTEX, WWA, lotnych związków organicznych, nitrobenzenów, chlorobenzenów, fenoli, PCB, TZO, PFAS, dioksyn, węglowodorów itp.)
 • Azbest
 • Badania wymywania
 • Emisje z komina (metale, lotne związki organiczne, węglowodory, kwasy, chlorobenzeny, WWA itp.)

INNE USŁUGI

 • Doradztwo w zakresie definiowania pakietów analitycznych w oparciu o cel analizy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i pozwoleniami
 • Pobieranie próbek matryc środowiskowych dla mikrobiologii, związków organicznych i nieorganicznych
 • Ocena wyników analitycznych i porównanie z limitami regulacyjnymi wymaganymi przez klienta