Zrównoważone procesy od dawna są decydującym kryterium jakości dla naszych klientów, partnerów i pracowników, a także integralną częścią opinii publicznej. Obecnie znajduje to również odzwierciedlenie w ustawach i rozporządzeniach, które są zaostrzane w odniesieniu do środków oszczędności energii i zrównoważonej ochrony środowiska.

 

Nasze wartości - Nasz obowiązek

Badania i usługi firmy AGROLAB mają ogromne znaczenie dla kontroli warunków życia w glebie, wodzie i powietrzu. Dlatego sami przywiązujemy dużą wagę do oszczędnego korzystania z energii, wody i innych zasobów, do redukcji odpadów i wielu innych szczegółów zrównoważonego zarządzania.

 

AGROLAB inwestuje w ochronę środowiska

 

Oprócz szybkiej i niezawodnej analizy przy najlepszym możliwym stosunku ceny do jakości, wykazujemy zaangażowanie i odpowiedzialność za daleko idącą ochronę środowiska.

Analityka środowiskowa może być również zielona

Nawet w przypadku, gdy ściśle standaryzowane metody badawcze pozostawiają niewielkie pole manewru, udaje nam się pracować jak najbardziej efektywnie i oszczędnie z użyciem środków chemicznych oraz optymalizować warunki produkcji.

GRUPA AGROLAB chce znacznie zmniejszyć swój ślad ekologiczny. Krok po kroku zastępujemy paliwa kopalne i w ten sposób przyczyniamy się do zmniejszenia emisji CO2. Jedno laboratorium w Bawarii i jedno laboratorium w Austrii są już ogrzewane zrębkami drzewnymi z wykorzystaniem produktów ubocznych z rolnictwa. Ten surowiec jest odporny na kryzys i zrównoważony. W naszych dwóch laboratoriach w Kilonii hale produkcyjne i biura są ogrzewane niezależnie od gazu za pomocą ciepła z termicznej utylizacji odpadów.

Energia słoneczna do analiz środowiskowych

W tym roku systemy fotowoltaiczne zostaną uruchomione na dachach pięciu obiektów laboratoryjnych GRUPY AGROLAB. Dzięki tej produkcji energii słonecznej można pokryć średnio około 38 % zapotrzebowania laboratorium na energię. Częścią koncepcji w tych miejscach są oczywiście także stacje szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych (rowerów i samochodów). W najbliższej przyszłości wszystkie pozostałe lokalizacje firmy AGROLAB, które spełniają wymogi strukturalne, zostaną wyposażone w systemy fotowoltaiczne. Na same systemy PV dostępna jest kwota inwestycyjna w wysokości około 3 mln euro.

Oprócz produkcji własnej energii elektrycznej, AGROLAB dąży również do jej oszczędzania. Osiąga się to m.in. poprzez ogólnogrupową wymianę źródeł światła na trwałe i ekonomiczne diody LED. Ponadto jasność dostosowuje się w zależności od potrzeb do światła dziennego, a czujniki obecności zapewniają, że żadna lampa nie zapali się, gdy nikogo nie ma w pomieszczeniu. Energia elektryczna nie jest już marnowana po pracy.

Już w 2019 roku, kiedy siedziba AGROLAB przeniosła się z Bruckberg do Landshut, zadbano o wyposażenie wszystkich biur w lampy LED o długiej żywotności. Kilońskie laboratorium analiz środowiskowych jest już w pełni wyposażone w diody LED. AGROLAB LUFA, laboratorium spożywcze koncernu w Kilonii, jest obecnie doposażone w koncepcję oświetlenia, w którą zainwestowano 260.000 euro. Pozwoli to na zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną do oświetlenia o znacznie ponad dwie trzecie.

 

„Save Energy By Design“

AGROLAB inwestuje również w nowoczesne koncepcje wentylacji. Są to systemy odzysku ciepła, które doprowadzają ciepło procesowe do obiegu wentylacyjnego. Te zaawansowane systemy wentylacyjne wykorzystują ciepło odpadowe z "gorących" urządzeń analitycznych lub chłód zużytego powietrza do wstępnego ogrzania świeżego powietrza na zimę lub schłodzenia go w lecie. W ten sposób zminimalizowano również zużycie energii pierwotnej w budynkach zgodnie z aktualnym stanem wiedzy. Modernizacja systemu wentylacji w zakładzie AGROLAB w Kiel LUFA umożliwiła oszczędność energii w wysokości około 826 000 kWh rocznie - udokumentowane w analizie efektywności systemu zarządzania energią.

Oczywiście wszystkie nowe budynki są wyposażone w te systemy wentylacyjne, koncepcje oświetlenia, systemy PV i inne środki oszczędzania energii zgodnie z aktualnym stanem wiedzy.

Małe zwierzęta gospodarskie również wytwarzają obornik. AGROLAB od wielu lat rozwija się w kierunku "laboratorium bez papieru". Wszystkie procesy, od pobierania próbek, poprzez ich przygotowanie i analizę, aż po fakturowanie, są zdigitalizowane. Ponadto instrukcje pracy w formie papierowej zostały przeniesione do bazy dokumentów. Oznacza to, że wszystkie dokumenty mogą być dostępne w formie cyfrowej na wszystkich stanowiskach pracy, co eliminuje konieczność wykonywania wydruków. Dzięki temu potrzeba znacznie mniej drukarek, tonerów i oczywiście papieru.

 

Wkład firmy AGROLAB w ochronę środowiska z certyfikatem

Dla firmy AGROLAB "środowisko" od dawna oznacza więcej niż tylko analitykę. Jako laboratorium badawcze istotne dla systemu, grupa jest świadoma swojej odpowiedzialności.

Wszystkie obszary zarządzania środowiskiem są zorganizowane i udokumentowane zgodnie z normami. Siedem zakładów AGROLAB GROUP posiada już certyfikat ISO 14001:2015. Cztery zakłady AGROLAB systematycznie poprawiały swój monitoring energii oraz oparte na nim środki poprawy efektywności i otrzymały certyfikat systemu zarządzania energią zgodnie z normą ISO 50001:2018. Systemy zarządzania środowiskiem i energią podlegają procesowi ciągłego doskonalenia. Również tutaj nadążamy za postępem technologicznym i wciąż pracujemy nad ulepszeniami.

 

Wszystko na pierwszy rzut oka

Ciągły monitoring zużycia odbywa się w siedmiu zakładach AGROLAB i jest oceniany co roku. Przede wszystkim kluczowe dane, takie jak zużycie chemikaliów, segregacja pozostałości po recyklingu i odpadów nie nadających się do recyklingu, zużycie energii elektrycznej czy nawet zużycie energii przez pojazdy firmowe są tutaj systematycznie obserwowane, dokumentowane i oceniane, aby móc podejmować skuteczne decyzje. Do tej pory firma AGROLAB była w stanie wykazać się znaczącą poprawą każdego roku. Wraz z osiągnięciem optimum należy na nowo zdefiniować cel: w żadnym wypadku nie pogarszać!