AGROLAB AMBIENTE S.r.l. a socio unico 

Via Frassina 21

54033 Carrara

Italia

 

Tel. +39 0585 1693231

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Mapa

Zona Industriale Val Basento
75010 Pisticci

Italia

 

Tel. +39 0835 1655690

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Mapa

Contrada Biggemi 571
96010 Priolo Gargallo

Italia

 

Tel. +39 0931 1667412

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Mapa

Via Gorgia 1 
93012 Gela
Italia
 
Tel. +39 0931 1667412
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 

 

STAŁE NOWE CELE

AGROLAB Ambiente został założony w połowie lat 80-tych jako Ambiente S.p.A., firma doradcza i analityczna, skoncentrowana na sektorze ochrony środowiska.

 

AGROLAB GROUP nabyła w marcu 2020 roku majątek firmy, która zajmowała się analizą środowiskową. Posiadając biura w Carrarze (Toskania), Pisticci (Basilicata) i Priolo (Sycylia), uzupełnia ona obecność AGROLAB na terenie całego kraju.

 

Laboratoria AGROLAB Ambiente zarządzają całym procesem analitycznym, od pobierania próbek, poprzez analizę, aż do raportowania, z szybkim przepływem informacji. Wyposażenie i instrumenty laboratoriów, akredytowane przez Accredia, znajdują się na pierwszej linii zarówno typologii, jak i innowacyjności.

 

INNE INFORMACJE O AGROLAB Ambiente

AGROLAB Ambiente jest również w stanie zaoferować:

 • Chemiczno-fizyczne i mikrobiologiczne analizy środowiskowe, pomoc techniczną i doradztwo
 • Wykwalifikowany i stale szkolony personel techniczny
 • Szybki czas interwencji i reakcji
 • Laboratoria analiz środowiskowych zlokalizowane na terytorium kraju (Carrara, Priolo Gargallo, Pisticci), które wykonują oznaczenia we wszystkich matrycach środowiskowych
 • Akredytacja ACCREDIA (numer akredytacji 0510) zgodnie z UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005
 • Laboratorium posiadające System Zarządzania Jakością certyfikowany zgodnie z UNI EN ISO 9001, System Zarządzania Środowiskowego certyfikowany zgodnie z UNI EN ISO 14001 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normą OHSAS 18001
 • Laboratorium wpisane na listy Programu Kontroli Jakości laboratoriów wykonujących ilościowe oznaczanie włókien azbestowych promowanego przez Ministerstwo Zdrowia, zgodnie z D.M. 14/05/96
 • Zarejestrowane na liście właściwych laboratoriów świadczących usługi niezbędne do weryfikacji zgodności produktów, o których mowa w art. 1. 1 dekretu ustawodawczego nr 75 z dnia 29 kwietnia 2010 r. "Reorganizacja i rewizja przepisów o nawozach, zgodnie z art. 13 ustawy nr 88 z dnia 7 lipca 2009 r." - Dekret nr. 1722 z dnia 07/02/2017 r. - Lista laboratoriów właściwych do sprawdzania zgodności nawozów

 

NASZE USŁUGI ANALITYCZNE:

ANALIZA ŚRODOWISKOWA:

 • Gleby przeznaczone do rekultywacji lub ponownego wykorzystania, ziemia i skały wykopaliskowe (szkielet, związki nieorganiczne, aromatyczne, wielopierścieniowe, alifatyczne, nitrobenzeny, chlorobenzeny, fenole, aminy, pestycydy, dioksyny furany, PCB, węglowodory, azbest itp.)
 • Osady do odżywiania lub charakterystyki środowiska (granulometria, metale, WWA, węglowodory, pestycydy, PCB, związki cynoorganiczne, dioksyny i furany)
 • Kompost i nawozy (materia organiczna, metale, pestycydy itp.)
 • Odpady stałe, ciekłe i odciekowe (charakterystyka odpadów dla prawidłowego przypisania kodu CER, poszukiwanie metali, BTEX, WWA, lotnych związków organicznych, nitrobenzenów, chlorobenzenów, fenoli, PCB, TZO, dioksyn, węglowodorów itp.)
 • Potencjalny i rzeczywisty dynamiczny wskaźnik respirometryczny
 • Azbest i syntetyczne włókna szkliste
 • Powietrze w środowisku pracy (metale, lotne związki organiczne, węglowodory, kwasy, chlorobenzeny, WWA itp.)
 • Emisje kominów (metali, lotnych związków organicznych, węglowodorów, kwasów, chlorobenzenów, WWA itp.)
 • Jakość powietrza (pył całkowity, pył osadzony, PM10, PM2.5, metale, WWA itp.)
 • Gaz glebowy (rtęć, lotne związki organiczne, fenole, węglowodory itp.)

 

ANALIZA WODY:

 • Odpady, woda technologiczna i przemysłowa (metale ciężkie, BTEX, aniony, BZT, ChZT, środki powierzchniowo czynne, substancje oleiste, WWA, dioksyny, PCB, analizy mikrobiologiczne itp.)
 • Wody powierzchniowe i morskie (pestycydy, metale, WWA, fenole chlorobenzenowe, analiza mikrobiologiczna)
 • Wody gruntowe (metale, zanieczyszczenia nieorganiczne, aromatyczne związki organiczne, WWA, związki alifatyczne, chlorobenzeny, fenole i chlorofenole, aminy, pestycydy, dioksyny i furany PCB, azbest, węglowodory itp.)
 • Woda pitna (metale, BTEX, aniony, PFAS, cyjanki, środki powierzchniowo czynne, chlorowcowane rozpuszczalniki organiczne, OWO, nitrobenzeny, chlorobenzeny, WWA, PCB, herbicydy itp.)
 • Analiza legionelli

 

INNE USŁUGI:

 • Doradztwo w zakresie definiowania pakietów analitycznych w oparciu o cel analizy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i pozwoleniami branżowymi
 • Klasyfikacja odpadów i określenie rodzaju unieszkodliwiania i/lub odzyskiwania
 • Pobieranie próbek ze wszystkich matryc środowiskowych (woda, gleba, emisje do powietrza, środowisko pracy, odpady, powietrze na zewnątrz itp.)
 • System informatyczny do digitalizacji i śledzenia danych próbkowania pozwalający na przesyłanie dokumentacji terenowej w czasie rzeczywistym do klienta
 • Ocena wyników analizy i porównanie z wymaganymi przez klienta limitami regulacyjnymi
 • Weryfikuje systemy ciągłego monitorowania emisji do atmosfery (EMS, IAR, QAL2)
 • Aktualizacja przepisów prawnych
 • Monitorowanie jakości powietrza za pomocą mobilnych środków wyposażonych w ciągłe pomiary CO, O3, NO, NOX, NO2, BTEXS, SO2, próbniki grawimetryczne, dozymetry, stacje meteorologiczne, mierniki optyczne itp.)
Kariera
 
 
Kontakt