Po 10 latach zmieniono zalecenia dotyczące uprawy, zbioru i przetwarzania zbóż, aby zminimalizować wprowadzanie sporyszu i alkaloidów sporyszu do łańcucha żywnościowego.

 

Głównym celem jest uniknięcie infekcji grzybiczych powodowanych przez szeroko rozpowszechniony grzyb polny Claviceps purpurea, który w swojej trwałej formie tworzy tzw. sklerocja, poprzez podjęcie odpowiednich środków podczas uprawy.

 

Grzyb sporyszu tworzy toksyczne alkaloidy sporyszu, które mogą również przenikać do produktów mielonych i wytwarzanej z nich żywności (i paszy dla zwierząt), jeśli nie są przestrzegane dobre praktyki rolnicze i przetwórcze.

 

Chociaż grzyb występuje głównie na życie, inne zboża i trawy również mogą zostać zaatakowane.  Nowe wydanie zaleceń dotyczących działań multidyscyplinarnej grupy roboczej kierowanej przez Instytut Maxa Rubnera uwzględnia również strategie unikania skażenia pszenżyta, pszenicy i jęczmienia.

 

W 2012 roku Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował wytyczne dotyczące tolerowanego dziennego pobrania (TDI) i ostrej dawki referencyjnej (ARfD) alkaloidów sporyszu, a po przeprowadzeniu oceny narażenia w 2017 r. ustalił również maksymalne poziomy (rozporządzenie (UE) 2021/1399).

 

W 2023 r. Federalny Instytut Oceny Ryzyka (BfR) doszedł do wniosku w swoim własnym badaniu, że spożycie alkaloidów sporyszu musi zostać jeszcze bardziej ograniczone ze względów zdrowotnych.  Wymóg ten został wdrożony w rozporządzeniu (UE) 2023/915 w sprawie obniżenia najwyższych dopuszczalnych poziomów sporyszu i alkaloidów sporyszu w niektórych środkach spożywczych z dniem 1 lipca 2024 r.

 

TWOJA KORZYŚĆ: W laboratoriach AGROLAB nie tylko przeprowadzamy analizy nasion zgodne z ISTA, ale także analizujemy zboża, mielone produkty zbożowe, żywność i paszę dla zwierząt pod kątem alkaloidów sporyszu przy użyciu akredytowanych metod chromatograficznych.

 

Zalecenie dotyczące działania (Niestety tylko w języku niemieckim): 

 

Autor Dr. Frank Mörsberger; Tłumaczenie: Anna Rutkowska, AGHROLAB Polska