Baza danych EFSA* czynników przetwarzania pozostałości pestycydów została zaktualizowana. Czynniki te uwzględniają wszelkie zmiany w poziomach pozostałości nieprzetworzonych produktów rolnych w porównaniu z produktem końcowym.

 

Niektóre etapy przetwarzania surowców mogą prowadzić zarówno do zubożenia (np. obieranie, podgrzewanie), jak i nagromadzenia (suszenie, zagęszczanie) pozostałości. Z pomocą tych czynników, ocena przydatności handlowej przetworzonych produktów w odniesieniu do ewentualnych pozostałości powinna być uzasadniona w sposób zrozumiały. Wartości te mogą jednak służyć jedynie jako wskazówka, jeśli nie określono indywidualnych danych dla danego procesu produkcyjnego. Jeśli producenci są przekonani, że ich procesy nie są odpowiednio opisane przez te czynniki, są zobowiązani do eksperymentalnego określenia własnych wartości.

 

Aktualizacja bazy danych EFSA z 2. rewizją zawiera obecnie 2651 badań, z których określono 17 937 indywidualnych i 4229 uśrednionych czynników przetwarzania. Ponadto zmieniona wersja uwzględnia to, czy traktowanie pestycydem miało miejsce przed czy po zbiorach lub czy substancja czynna pestycydu została dodana do próbki do badania w celu zaobserwowania efektu przetwarzania.

Nowością są wyniki testów dotyczących pieczenia przetworzonych jabłek i produkcji semoliny pszennej.

 

Pełny przegląd można znaleźć tutaj

 

TWOJE KORZYŚCI: Laboratoria pozostałości AGROLAB GROUP nie tylko wspierają producentów żywności w określaniu czynników przetwarzania specyficznych dla procesu i produktu poprzez analizy towarzyszące - od surowca do produktu końcowego - ale także wykorzystują bazę danych EFSA do opcjonalnej oceny wyników z produktów przetworzonych.

*EFSA: European Food Safety Agency
Autor: Dr. Frank Mörsberger; Tłumaczenie: Anna Rutkowska, AGROLAB Polska