Arsenfläschchen

EFSA opublikował zaktualizowaną ocenę ryzyka dotyczącą arsenu nieorganicznego w żywności w oparciu o nowe dane dotyczące potencjalnego narażenia konsumentów.

 

W porównaniu z ostatnią oceną z 2009 roku, EFSA musiała zaostrzyć ocenę ryzyka po przeanalizowaniu nowych badań.

Nieorganiczny arsen (Asi) jest uważany za genotoksyczny czynnik rakotwórczy i jest częściowo odpowiedzialny za niektóre rodzaje raka (rak skóry, pęcherza moczowego i płuc). Nawet niskie lub umiarkowane przewlekłe spożycie tego metalu ciężkiego znacznie zwiększa ryzyko.

 

Według EFSA głównymi źródłami narażenia ludności UE są "ryż", "produkty z ryżu", "zboża i produkty zbożowe (z wyłączeniem ryżu)" oraz woda pitna.

 

W młodszych grupach wiekowych, żywność dla niemowląt na bazie zbóż i "herbatniki, sucharki, ciasteczka dla dzieci" przyczyniają się w znacznym stopniu do narażenia.

 

W przypadku osób dorosłych "warzywa i produkty roślinne" oraz "ryby i owoce morza" również odgrywają rolę w niektórych państwach członkowskich. Dotyczy to w szczególności spożycia grzybów i alg, skorupiaków i niektórych mięczaków.

Szczegółowe informacje na temat nowej oceny ryzyka można znaleźć w oryginalnej publikacji EFSA.

 

TWO PLUS: AGROLAB-LUFA określa zawartość arsenu we wszystkich produktach spożywczych. W przypadku żywności pochodzenia roślinnego i morskiego rozróżnia się arsen nieorganiczny i organicznie związany. Granica oznaczalności dla arsenu (nieorganicznego) wynosi 0,02 mg/kg.

 

Oprócz zróżnicowanego oznaczania, które nie jest możliwe w przypadku kilku matryc, np. suplementów diety zawierających wapno z alg lub oleje rybne, określamy również całkowitą zawartość arsenu.

 

Links: EFSA Risk Assessment Arsenic

        

Autor: Dr Frank Mörsberger; Tłumaczenie: Anna Rutkowska (AGROLAB Polska)