pesticide application

Okres ważności zatwierdzenia dla 13 substancji czynnych został przedłużony o rok z powodu opóźnienia w ponownej ocenie po złożeniu wniosku o odnowienie zatwierdzenia. Wymieniamy tylko organiczne składniki aktywne.

 

Składniki aktywne

Ograniczone do

Odniesienie

Benzovindiflupyr

02.08.2026

1)

Bromuconazole

30.04.2027

Buprofezin

15.12.2025

Cyflufenamid

30.06.2027

Fluazinam

15.04.2026

Fluopyram

30.06.2026

Flutolanil

16.06.2025

Lambda-Cyhalothrin

31.08.2026

Mecoprop-P

15.05.2025

Mepiquat

15.10.2025

Metsulfuron-methyl

31.08.2026

Phosphane

15.03.2026

Pyraclostrobin

15.09.2025

1) ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/324 z dnia 19 stycznia 2024 r.

Jeśli w międzyczasie przegląd któregokolwiek z aktywnych składników doprowadzi do odrzucenia wniosku o odnowienie, zatwierdzenie wygaśnie z odpowiednim nakazem przed terminem.

Przedłużenie okresu ważności nie ma wpływu na obecne maksymalne limity pozostałości

 

Autor: Dr. Frank Mörsberger; Tłumaczenie: Anna Rotkowska (AGROLAB Polska)