Stop

Zezwolenie na stosowanie substancji czynnej S-metolachlor w ochronie roślin nie zostało przedłużone.

 

Rozporządzeniem 2024/20 z dnia 12.12.2023 r. Komisja Europejska nie przedłużyła już zezwolenia na stosowanie aktywnego herbicydu S-metolachloru (nr CAS: 87392-12-9). Wchodzi ono w życie 23.01.2024. Okres wygaśnięcia obowiązuje najpóźniej do 23 lipca 2024 r.

Decyzja została podjęta między innymi na podstawie przekroczenia dopuszczalnej wartości dla wody pitnej. Ponadto istnieje wysokie ryzyko dla ssaków, które również żywią się dżdżownicami, ze względu na toksyczność metabolitów.

 

Maksymalny limit pozostałości dla owoców i warzyw wynosił 0,05 mg/kg. Oczekuje się dalszego obniżenia limitu pozostałości.

 

TWOJE PLUS: Laboratoria AGROLAB rutynowo badają również pozostałości S-metolachloru w ramach zwykłych procedur multi-screeningu.

 

Autor: Dr. Frank Mörsberger; Tłumaczenie: Anna Rutkowska (AGROLAB Polska)