Nowa akredytacja w AGROLAB Ibérica: Kwas benzoesowy i kwas sorbowy w żywności i paszach

 

Kwas benzoesowy jest aromatycznym kwasem karboksylowym stosowanym jako środek konserwujący żywność. Na etykiecie wartości odżywczej jest on oznaczony kodem E 210 i jest konserwantem stosowanym zarówno w postaci kwasu, jak i soli sodowej (E 211), potasowej (E 212) lub wapniowej (E 213).

 

Kwas sorbowy lub kwas 2,4-heksadienowy jest związkiem organicznym, którego stosowanie jako środka konserwującego żywność jest bardziej rozpowszechnione niż kwasu benzoesowego, ponieważ jest to związek mniej toksyczny. Na etykiecie żywieniowej jest on określony kodem E 200 i jest stosowany zarówno w postaci kwasu, jak i w postaci soli potasowej (E 202) lub wapniowej (E 203).

Stosowanie kwasu benzoesowego i kwasu sorbowego jako środków przeciwdrobnoustrojowych w żywieniu ludzi i zwierząt jest regulowane rozporządzeniem (WE) nr 1333/2008 i rozporządzeniem (WE) nr 2021/2097. Oba są stosowane w celu zapobiegania rozwojowi drożdży, bakterii i niektórych rodzajów grzybów. Kwas benzoesowy jest stosowany głównie w oliwkach, dżemach, owocach kandyzowanych, napojach smakowych, piwach bezalkoholowych, sosach, słodyczach, przyprawach, gotowych zupach. Kwas sorbowy jest stosowany w wyrobach cukierniczych, piekarniczych, sosach, suszonych owocach, produktach mlecznych, napojach bezalkoholowych, przetworach warzywnych, kiełbasach i produktach mięsnych.

 

AGROLAB Ibérica (Tarragona) rozszerzyła swój zakres akredytacji zgodnie z normą ISO 17025 o oznaczanie kwasu benzoesowego i sorbowego w próbkach żywności, soków, napojów, pasz i karmy dla zwierząt domowych przy użyciu chromatografii cieczowej sprzężonej z detektorem fotodiodowym (HPLC-PDA). Zwalidowana metoda pozwala na ilościowe oznaczenie kwasu sorbowego i benzoesowego w stężeniu większym lub równym 10 mg/kg.

 

TWOJE PLUS: AGROLAB GROUP oferuje analizę kwasu benzoesowego i kwasu sorbowego akredytowaną zgodnie z ISO 17025 we wszystkich rodzajach żywności, pasz i surowców. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.

 

Autorzy: Susana Poveda, Dra. Isabel Gómez (AGROLAB Iberica); Tłumaczenie: Anna Rutkowska (AGROLAB Polska)