cereals

Niższe wartości graniczne dla mikotoksyny są wymagane od pewnego czasu. Zgodnie z projektem rozporządzenia Komisji Europejskiej, propozycje stają się coraz bardziej konkretne.   

 

Projekt rozporządzenia nie został jeszcze przyjęty.

 

Obecny projekt zawiera następujące poprawki, na które chcielibyśmy zwrócić uwagę z wyprzedzeniem. Wyraźnie zaznaczamy, że wymienione tutaj wartości mogą jeszcze ulec zmianie w dalszym procesie konsultacji.

 

Plany obniżenia RHM dla deoksyniwalenolu

(nowy)

Aktualny

Planowane od 1.7.24

1.4.1 1 Nieprzetworzone ziarna zbóż,
z wyjątkiem produktów wymienionych w 1.4.2 i 1.4.3 „wprowadzane do obrotu w celu pierwszego przetworzenia”

1250 µg/kg

1000 µg/kg

1.4.2 Nieprzetworzone ziarna pszenicy durum i

nieprzetworzone ziarna kukurydzy
Z wyjątkiem nieprzetworzonych ziaren kukurydzy, dla których oczywiste jest m.in. poprzez etykietowanie lub przeznaczenie, że są one przeznaczone wyłącznie do stosowania w procesie mielenia na mokro (produkcja skrobi).

Maksymalny poziom dotyczy nieprzetworzonej pszenicy durum

ziarna i nieprzetworzone ziarna kukurydzy umieszczone na

rynku pierwszego etapu przetwarzania

1750 µg/kg

1500 µg/kg

1.4.3 Nieprzetworzone ziarna owsa z łuską

1750 µg/kg

1750 µg/kg

1.4.4 C Zboża wprowadzone na rynek do finału

konsumencka, kukurydza do popcornu i popcornu
z wyjątkiem ryżu

750 µg/kg

750 µg/kg

1.4.5  Produkty przemiału zbóż

z wyjątkiem produktów wymienionych w 1.4.6

750 µg/kg

600 µg/kg

1.4.6 Produkty przemiału kukurydzy

1.4.6.1 Produkty przemiału kukurydzy wprowadzone do obrotu dla konsumenta końcowego

 -----

750 µg/kg

1.4.6.2 Produkty przemiału kukurydzy niewprowadzone do obrotu dla konsumenta końcowego

 -----

1000 µg/kg

1.4.6.3 Wstępnie ugotowana polenta, gotowa do spożycia

-----

250 µg/kg

1.4.7 Wyroby piekarnicze, przekąski zbożowe i płatki śniadaniowe

Z wyjątkiem produktów ryżowych. W tym drobne wyroby piekarnicze.

500 µg/kg

400 µg/kg

1.4.8 Makaron

Makaron oznacza makaron (suchy) o zawartości wody około 12%

750 µg/kg

600 µg/kg

1.4.9  Żywność dla niemowląt i przetworzona żywność na bazie zbóż dla niemowląt i małych dzieci

Z wyjątkiem produktów ryżowych. Maksymalny poziom dotyczy suchej masy produktu wprowadzonego do obrotu.

200 µg/kg

150 µg/kg

1.4.10 

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci

Z wyjątkiem produktów ryżowych. Maksymalny poziom dotyczy suchej masy produktu wprowadzonego do obrotu.

-----

150 µg/kg

Źródło: Projekt rozporządzenia PLAN/2017/1539 „Rozporządzenie Komisji… zmieniające rozporządzenie (UE) 2023/915 w zakresie najwyższych dopuszczalnych poziomów deoksyniwalenolu w żywności (bez not spożywczych)

 

TWÓJ PLUS: Gdy tylko opublikowana zostanie ostateczna wersja regulaminu, która ma wejść w życie 1.7.2024, oczywiście poinformujemy Cię ponownie w AGROLAB RADAR.

 

Autor: Dr. Frank Mörsberger; Tłumaczenie: Ania Rutkowska