Seefisch

 

Niemiecki Federalny Urząd ds. Oceny Ryzyka (BfR) zbadał możliwe zagrożenia dla zdrowia wynikające ze spożycia ryb jadalnych w Niemczech. W szczególności przedmiotem oceny narażenia była grupa kobiet w wieku od 15 do 49 lat.

 

Badanie opiera się na założeniach dotyczących zachowań konsumpcyjnych w zakresie częstotliwości i ilości spożywanych ryb, które ostatecznie nie prowadzą do rekomendacji, z których mogliby skorzystać konsumenci.

 

Nic dziwnego, że stwierdzono, że narażenie na wymienione zanieczyszczenia środowiska zależy zarówno od gatunku ryb, obszaru połowu, jak i indywidualnych nawyków konsumpcyjnych.

 

Z publikacji można wywnioskować, że całkowite narażenie na dioksyny / dioksynopodobne PCB (PCCD / F-PCB) oraz per- i polifluorowane związki alkilowe (PFAS) z posiłków rybnych jest stosunkowo wysokie, a zatem konieczna wydaje się rewizja zaleceń dotyczących spożycia.

Ryby słodkowodne o wysokiej zawartości tłuszczu i pochodzące z dzikich połowów, takie jak węgorz, leszcz i pstrąg, miały zazwyczaj wyższy poziom powyższych zanieczyszczeń niż ryby morskie.

 

Wartość TWI (tolerowane tygodniowe spożycie) wynosi 2 pg/kg masy ciała dla PCCD/F-PCB i 4,4 ng/kg masy ciała dla PFAS. Wartości te mogą zostać przekroczone już przy jednym posiłku rybnym tygodniowo.

 

Z drugiej strony BfR zwraca uwagę, że ryby to żywność wysokiej jakości. Ryby są nadal ważnym źródłem cennego białka zwierzęcego, nienasyconych kwasów tłuszczowych, minerałów, pierwiastków śladowych i witamin, a tym samym ważnym składnikiem zrównoważonej i zdrowej diety

 

TWÓJ PLUS: Laboratoria AGROLAB GROUP są specjalistami w Europie w zakresie analizy pozostałości dioksyn, dioksynopodobnych PCB, a także PFAS i innych zanieczyszczeń, takich jak metale ciężkie - nie tylko w rybach i owocach morza.

 

Autor: Dr. Frank Mörsberger;  Tłumaczenie: Ania Rutkowska (AGROLAB Polska)