Quality

102 laboratoria z 19 krajów wzięły udział w ocenie jakości badań laboratoryjnych w zakresie monitorowania środków ochrony roślin w owocach, warzywach i ziemniakach - w tym AGROLAB LUFA w Kilonii i AGROLAB Polska w Dęblinie.

 

Nasze dwa laboratoria zajmujące się pozostałościami wypadły bardzo dobrze, znajdując i prawidłowo oznaczając ilościowo wszystkie substancje czynne w próbce kalarepy.

Łącznie osiem substancji czynnych musiało zostać zidentyfikowanych i oznaczonych ilościowo w badanej próbce, w tym dwie substancje czynne, które zostały przetestowane po raz pierwszy w teście kompetencji laboratorium QS.

 

Dodatkowym wyzwaniem był fakt, że niektóre substancje czynne występowały w stężeniach bliskich granicy oznaczalności, podczas gdy inne były domieszkowane w wysokich stężeniach.

 

Siedem z aktywnych składników zostało wykrytych przy użyciu multimetody GC/LC MS, podczas gdy ósmy, chloran, musiał zostać oznaczony przy użyciu pojedynczej metody.

 

Laboratoryjne badania porównawcze są ważnym elementem zapewnienia jakości w akredytowanych laboratoriach i regularnie potwierdzają wiarygodność oznaczeń analitycznych oraz profesjonalną interpretację wyników.

 

TWÓJ PLUS: Laboratoria AGROLAB należą do 59 uznanych laboratoriów QS, które bezbłędnie przeszły międzylaboratoryjny test porównawczy.

 

Autor: Dr. Frank Mörsberger; Tłumaczenie: Anna Rutkowska (AGROLAB Polska)