Wasserabweisende Folie

Per- i polifluorowane substancje alkilowe (PFAS) stanowią obecnie wyzwanie analityczne dla wszystkich laboratoriów. Podczas webinarium moderowanego przez Maurizio Paleologo z włoskiego magazynu Affidia, temat ten był omawiany z różnych perspektyw.

 

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują unijne limity dla czterech związków PFAS (kwasu perfluorooktanosulfonowego (PFOS), kwasu perfluorooktanowego (PFOA), kwasu perfluorononowego (PFNA), kwasu perfluoroheksanosulfonowego (PFHxS) i ich sumy dla jaj, ryb, owoców morza i mięsa. Maksymalne dozwolone poziomy wynoszą od 0,2 do 50 ppb, w zależności od matrycy.

 

Frans Verstrate (Administrator, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, DG SANTE, Komisja Europejska) przedstawił w swoim wystąpieniu bieżące działania Komisji Europejskiej w odniesieniu do przyszłych regulacji i rozwoju metod referencyjnych..

W ramach unijnego programu monitorowania badane mają być kolejne związki w celu ich uregulowania, tak aby narażenie ludności poprzez spożycie żywności było jak najniższe.

 

Wytyczne zostały już ustalone dla owoców i warzyw, korzeni i bulw skrobiowych, grzybów dziko rosnących, mleka i żywności uzupełniającej. Ponadto Komisja sformułowała niewiążące zalecenia dotyczące pobierania próbek, analizy i specyficznych dla matrycy granic oznaczalności, które są bardzo niskie dla owoców i warzyw i są obecnie osiągane tylko przez kilka laboratoriów w rutynowych analizach.

 

Roberta Ceci z włoskiego laboratorium referencyjnego ds. chlorowcowanych trwałych związków organicznych (TZO) przedstawiła rozwój analityczny z perspektywy oficjalnego monitorowania żywności we Włoszech.

 

Craig Simpson z Keller & Heckman (Attorneys at Law) wykorzystał studium przypadku PFAS w ekologicznych jajach w Danii, aby pokazać potrzebę przyjrzenia się również potencjalnym źródłom wprowadzania tych trwałych chemikaliów do łańcucha pokarmowego w żywności dla zwierząt. W tym przypadku kurczaki były karmione paszą dla drobiu zawierającą mączkę rybną, która była źródłem zanieczyszczenia PFAS. Obecnie nie istnieją żadne przepisy UE dotyczące PFAS w paszach.

 

TWOJ PLUS: Laboratoria AGROLAB przeprowadzają badania pozostałości PFAS w żywności, paszach i próbkach środowiskowych zgodnie z akredytowanymi metodami. Spektrum badań żywności obejmuje cztery związki wskaźnikowe i ich sumę. Wyniki są oceniane w sposób bezpieczny prawnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Autor: Dr. Frank Mörsberger; Tłumaczenie: Anna Rutkowska (AGROLAB Polska)