Apfelsaft

Tak wynika z badania komercyjnych soków przeprowadzonego przez niemiecki magazyn konsumencki "Ökotest". Substancję czynną wykryto w trzech z 17 konwencjonalnie produkowanych soków.

 

Mepikwat i chlormekwat to pestycydy dopuszczone w UE do stosowania w uprawie zbóż. Spowalniają one wzrost łodyg, dzięki czemu nie wyginają się one tak łatwo pod wpływem wiatru i deszczu. Ale, dlaczego te substancje aktywne znajdują się w soku jabłkowym? Istnieją dwa możliwe wyjaśnienia. Po pierwsze jest to przypadkowe przeniesienie do owoców jabłek z drzew, które stały w pobliżu opryskiwanych pól uprawnych. Po drugie środki te były stosowane w sadownictwie nielegalnie, ponieważ mogą one również stymulować powstawanie kwiatów. Maksymalna dopuszczalna wartość w owocach ziarnkowych wynosi obecnie 0,02 mg/kg. W trzech badanych próbkach soku została ona przekroczona. W tym przypadku nie brano pod uwagę czynnika przetwarzania, a organ kontroli żywności przyjął, że owoce i sok 100% należy traktować jako równoważne.

 

Od czasu do czasu jesteśmy proszeni przez klientów, aby nie badać produktów owocowo-warzywnych za pomocą kompleksowych multimetod pestycydowych, a jedynie badać konkretne pozostałości substancji czynnych dopuszczonych w danej uprawie.

Dlaczego tego nie zalecamy? W ukierunkowanej analizie pozostałości można znaleźć tylko to, czego się szuka, czyli to, co zostało wcześniej zmieszane ze wzorcem odniesienia Dlatego Działy Jakości powinny mieć na uwadze również to, że niespodziewanie może dojść do zanieczyszczenia niezatwierdzonymi substancjami czynnymi.

 

Postawienie na jak najszersze spektrum badań znacznie zmniejsza ryzyko, a także zapewnia bezpieczeństwo pracy. Producenci sfałszowanych soków jabłkowych za niewielkie pieniądze uniknęliby wynikającej z tego szkody wizerunkowej. Zawsze zalecamy badanie surowców przed ich przetworzeniem.

 

Utrwalone jest błędne przekonanie, że pakiety ograniczonych badań są bardziej opłacalne. Koszty, a tym samym cena, nie zależą od liczby badanych substancji aktywnych, lecz od wymaganej kombinacji rozdzieleń chromatograficznych.

 

TWÓJ PLUS: Z ponad 650 substancjami czynnymi w rutynowej analizie pestycydów w owocach i warzywach, wiarygodnie wykrylibyśmy zanieczyszczenia w jabłkach przed przetworzeniem, ale także w soku jabłkowym. Zapytaj naszych przedstawicieli o analizę pozostałości.

 

Autor: Dr. Frank Mörsberger , Tłumaczenie: Anna Rutkowska (AGROLAB Poland)