Pracownia Analiz Instrumentalnych ponownie rozszerzyła listę pozostałości środków ochrony roślin w ramach zakresu elastycznego.

 

W  2020r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności EFSA ustanowił rozporządzeniem Unii Europejskiej 2020/685 nowe limity na nadchloran w niektórych produktach spożywczych. Nadchloran poprzez nawozy azotowe stosowone w rolnictwie, pozostałości przemysłowe lub produkty używane do uzdatniania wody do picia może przedostać sie do żywności. Dodatkowo poprzez opady moze przedostać sie do wód gruntownych.

 

Hydrazyt kwasu maleinowego jest związkiem stosowanym jako regulator wzrostu roślin oraz w przechowalnictwie warzyw głównie ziemniaków i cebuli aby zapobiec kiełkowaniu.

 

TWÓJ PLUS: AGROLAB Polska wykonuje oznaczenie pozostałosci chloranu, nadchloranu  oraz hydrazytu kwasu maleinowego  w owocach i warzywach. Badanie wykonywane jest metodą LC-MSMS a LOQ wynosi 0,01 mg/kg.

 

Autorina: Anna Rutkowska (AGROLAB Polska)