warianty ryb

Rtęć jest jednym z zanieczyszczeń środowiska, które można znaleźć w żywności ze względu na jej naturalne występowanie oraz w wyniku działalności człowieka. Jest ona obecna w wodzie morskiej i rzekach, z tego powodu może być w różnych proporcjach skoncentrowana w środkach spożywczych.

 

Rozporządzenie Komisji (WE) 1881/2006 określa maksymalne poziomy niektórych zanieczyszczeń, w tym rtęci w żywności. W ciągu ostatnich kilku lat Komisja Europejska badała tolerowane tygodniowe pobranie (TWI) oraz korzyści zdrowotne wynikające ze spożywania owoców morza w dietach europejskich w odniesieniu do ryzyka związanego z narażeniem na metylortęć.

W następstwie tej oceny oraz opiniami Codex Alimentarius i EFSA, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności podjął decyzję o opublikowaniu rozporządzenia (UE) 2022/ w celu obniżenia poziomu rtęć w żywności.

 

Główne modyfikacje wprowadzone w ramach tej zmiany przepisów to:

 

GŁÓWNE ZMIANY ROZPORZĄDZENIE(EU) 2022/617

 

AGROLAB GROUP posiada akredytację ISO 17025 w zakresie oznaczania ilościowego zanieczyszczeń w rybach i innych produktach spożywczych. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. 

 

Uwaga: Rozporządzenie (UE) 2022/617 weszło w życie 2 maja 2022 r.

 

 

Author: Itziar Miguel

Kariera
 
 
Kontakt