Massentierhaltung

AGROLAB LUFA rozszerzył zakres analiz pozostałości leków weterynaryjnych w żywności o oznaczanie antybiotyków beta-laktamowych i aminoglikozydowych.

 

Stosowanie antybiotyków w hodowli zwierząt gospodarskich jest kontrowersyjne. W szczególności profilaktyczne leczenie całych stad w przypadku zakażenia bakteryjnego pojedynczych zwierząt jest postrzegane jako przyczyna coraz częstszego powstawania opornych drobnoustrojów, których nie można już leczyć stosowanymi obecnie antybiotykami.

Aby w przyszłości można było skutecznie zwalczać infekcje bakteryjne, podawanie tych leków musi być restrykcyjne i ściśle kontrolowane, zwłaszcza że na świecie nie powstają prawie żadne nowe antybiotyki.

 

Pozostałości leków weterynaryjnych dostają się do naszego łańcucha pokarmowego również poprzez spożywanie produktów pochodzenia zwierzęcego. Wiarygodne i czułe analityczne wykrywanie tych substancji czynnych jest podstawowym warunkiem powodzenia środków zapobiegawczych podejmowanych w celu zminimalizowania ich przedostawania się do łańcucha żywnościowego.

 

AGROLAB oferuje obecnie kompleksowy zakres usług związanych z oznaczaniem pozostałości leków weterynaryjnych:

  • Benzimidazole
  • Tetracykliny
  • Chinolony
  • Sulfonamidy
  • Makrolidy
  • Kokcydiostatyki
  • Amfenikol
  • Awermektyny
  • Beta-laktamy (nowe)
  • Aminoglikozydy (nowe)

 

TWÓJA KORZYŚĆ: Na podstawie indywidualnej oceny ryzyka osoba kontaktowa z firmy AGROLAB chętnie przedstawi odpowiednią ofertę rutynowych badań przesiewowych na obecność pozostałości leków weterynaryjnych. 

 

 

Autor: Dr. Frank Mörsberger

Translation: Anna Rutkowska

Kariera
 
 
Kontakt