Maiskolben

Zakres oferty AGROLAB LUFA w dziedzinie wykrywania organizmów genetycznie modyfikowanych w kukurydzy został uzupełniony o kolejną modyfikację.

 

Dodano nowe modyfikacje:

  • Kukurydza MON87403 jakościowa
  • Kukurydza MON87403 ilościowa

 

Metoda oznaczenia jest procedurą wewnętrzną opartą na oficjalnym protokole Wspólnego Centrum Badawczego ds. żywności i pasz GMO Unii Europejskiej. Parametry są akredytowane.

 

Więcej o GMO można przeczytać tutaj.

 

Author: Dr. Frank Mörsberger, Anja Palisch

Translation: Anna Rutkowska

Kariera
 
 
Kontakt