Waldpilze

Miłośnicy grzybów strzeżcie się! Nawet 35 lat po katastrofie jądrowej w Czarnobylu, w niektórych regionach nadal mierzy się podwyższony poziom cezu w dzikich grzybach.

 

Zgodnie z komunikatem prasowym Federalnego Urzędu Ochrony Konsumentów i Bezpieczeństwa Żywności (BVL) w okresie monitoringu 2015-2021 prawie 95% przebadanych dzikich grzybów było skażonych promieniowaniem. Jednak zmierzone w tym roku wartości były na szczęście znacznie poniżej limitu 600 Bq/kg, który zakazuje wprowadzania do obrotu. Ograniczenie to nie dotyczy spożycia na użytek własny. Oprócz innych radionuklidów, podczas awarii wydostał się również 137Cs, który ma okres połowicznego rozpadu 30,2 lat i był wprowadzany do gleby przez prądy powietrzne i opady w różnych regionach Europy, np. w Lesie Bawarskim. Grzyby wchłaniają metale ciężkie i nuklidy radioaktywne poprzez swoją ogromną grzybnię w glebie leśnej i magazynują je w owocnikach pożądanych przez miłośników grzybów. Jeśli zebrane grzyby jadalne nie są gotowane na świeżo, lecz suszone w celu późniejszego wykorzystania, zanieczyszczenia te gromadzą się jeszcze bardziej w wyniku metody konserwacji.

 

W pomiarach świeżych borowików kasztanowatych stwierdziliśmy w tym roku w naszym laboratorium radiochemicznym do 40 Bq/kg. Starannie zebrane, doświadczeni miłośnicy grzybów mogą więc bez wahania cieszyć się grzybami w małych ilościach.

 

TWOJA KORZYŚĆ: Centrum laboratoryjne AGROLAB LUFA w Kilonii posiada akredytowane laboratorium radiochemiczne od 2002 roku i przyjmuje próbki z przemysłu spożywczego, handlu, a także od osób prywatnych.

 

 

Link: https://www.bvl.bund.de/ (tylko po niemiecku)

 

 

 

Autor: Dr. Frank Mörsberger

 

 

Kariera
 
 
Kontakt