Carob

Na początku lipca nastąpiło wielkie poruszenie po kolejnych odkryciach tlenku etylenu/2-chloroetanolu w różnych produktach spożywczych. Skąd się wzięły te pozostałości?

 

Grupa robocza UE zdołała zlokalizować wystepowanie w mączce chleba świętojańskiego z Turcji, która była stosowana jako środek wiążący w różnych produktach. Pytanie brzmiało, jak zaklasyfikować te wyniki w odniesieniu do zbywalności końcowych produktów spożywczych. Zanieczyszczona mączka chleba świętojańskiego przekroczyła dopuszczalną w UE maksymalną wartość (= granicę oznaczalności) dla sumy tlenku etylenu/2-chloroetanolu wynoszącą 0,1 mg/kg. Dlatego nie powinna być wprowadzona do obrotu.

Ale co teraz należy zrobić ze środkami spożywczymi, w których przetwarzano części tej partii?

Grupa robocza UE zdecydowała, że wszystkie przetworzone produkty zawierające zanieczyszczoną mączkę chleba świętojańskiego muszą zostać zaklasyfikowane jako żywność "niebezpieczna" i wycofane z rynku, nawet jeśli wykrywalne w produkcie końcowym ślady są poniżej wspomnianej granicy oznaczalności. Niemiecki urząd BMEL potwierdził tę opinię prawną i sprzeciwił się stanowisku niemieckiego stowarzyszenia przemysłu spożywczego, które twierdziło, że w produkcie końcowym nie przekroczono maksymalnej ilości. Decydującym czynnikiem dla tej decyzji jest fakt, że obecnie nie można ostatecznie ocenić potencjału genotoksycznego tlenku etylenu lub 2-chloroetanolu, a tym samym nie można określić bezpiecznego poziomu spożycia.

 

Nasze laboratorium Dr. A Verwey w Rotterdamie jest oficjalnie wymienione jako laboratorium badawcze przez Europejskie Laboratorium Referencyjne Europejskie Laboratorium Referencyjne.

 

TWOJA KORZYŚĆ: W naszym laboratorium AGROLAB LUFA w Kilonii zakupiliśmy w krótkim czasie dodatkowy system analityczny, na którym przeprowadzane będą wyłącznie analizy tlenku etylenu/2-chloroetanolu. Najpóźniej do końca sierpnia ta analiza będzie oferowana w Kilonii również w zakresie żywności i pasz. Dzięki temu będziemy mogli sprostać wysokiemu zapotrzebowaniu i zapewnić krótkie terminy realizacji.

 


Autor: Dr. Frank Mörsberger
Tłumaczenie: Anna Rutkowska

 

 

Kariera
 
 
Kontakt