Środki ochrony roślin

Zezwolenie na stosowanie substancji czynnej alfa-cypermetryna wygasło.

 

Komisja Europejska wycofała zezwolenie dla alfa-cypermetryny (nr CAS 67375-30-8) na mocy rozporządzenia (UE) 2021/795 z mocą od 06/07/2021. Państwa członkowskie, w których stosowano ten środek owadobójczy, muszą teraz z kolei wycofać zezwolenia na stosowanie preparatów ochrony roślin do dnia 12/07/2021. Pozostałości muszą zostać zużyte do dnia 12/07.2022. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości zostaną prawdopodobnie obniżone jedynie do 0,05 mg/kg, co stanowi obecnie analityczną granicę oznaczalności.

 

Czytaj więcej tutaj:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/

 

Author: Dr. Frank Mörsberger / Anna Rutkowska (tłumaczenie)

Kariera
 
 
Kontakt