Środki ochrony roślin

Rozporządzeniem (UE) 2021/726 z dnia 4 maja 2021 r. Komisja UE skróciła okres zatwierdzenia substancji czynnej flutriafol, ponieważ nie złożono wniosku o przedłużenie.

 

Należy spodziewać się decyzji krajowych dotyczących dat przydatności do spożycia, ponieważ rozporządzenie nie określa żadnych takich dat. Mogą one wynosić od 6 do 18 miesięcy. Dopiero po upływie tych okresów najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości zostaną prawdopodobnie obniżone do 0,01 mg/kg, o ile obecnie istnieją jeszcze wyższe poziomy dla poszczególnych upraw.

 

Czytaj więcej:

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/726/oj

 

Autor: Dr. Frank Mörsberger / Anna Rutkowska (tłumaczenie)

 

Kariera
 
 
Kontakt