Krowy w oborze

Ostatnio ustanowiono kilka nowych pakietów analitycznych do monitorowania pozostałości leków weterynaryjnych w jajach, mięsie i produktach mlecznych.

 

Stworzono następujące pakiety analityczne.

 

Tetracykliny

Chlortetracyklina, Doksycyklina, Oksytetracyklina, Tetracyklina

Benzimidazole

Albendazol, 2-Aminosulfon-Albendazol, sulfon albendazolu, sulfotlenek albendazolu, kambendazol, Closantel, Febantel, Fenbendazol, Flubendazol, 2-Amino-Flubendazol, Ketotriclabendazol, Levamisole, Mebendazol,  5-hydroksy-Mebendazol, amina Mebendazolu, Oxfendazol, Oxfendazolsulfon, Oxibendazol, tiabendazol, 5-hydroksy-tiabendazol, triclabendazol, sulfon triclabendazolu,  sulfotlenek triklabendazolu

Chinolony

Cynoxacin, Ciprofloxacin, Danofloxacin, Difloxacin, Enrofloxacin, Flumequine, Lomefloxacin, Marbofloxacin,kwas nalidyksowy, norfloksacyna, ofloksacyna, kwas oksolinowy, sarafloksacyna

Sulfonamidy

Sulfabenzamide, Sulfacetamide, Sulfachlorpyridazine, Sulfaclozine, Sulfadiazine, Sulfadimethoxine,
Sulfadimidine, Sulfadoxine, Sulfaguanidine, Sulfamerazine, Sulfameter, Sulfamethoxazole,
Sulfamethoxypyridazine, Sulfamonomethoxine, Sulfanilamide, Sulfapyridin, Sulfachinoxaline, Sulfathiazole,
Sulfisomidine, Sulfisoxazole, Sulfaethoxypyridazine, Sulfamethizole, Sulfamoxole, Sulfaphenazole,
Trimethoprim, Ormethoprim, Dapson

Makrolidy

Clindamycin, Erythromycin A, Josamycin, Lincomycin, Roxithromycin, Spiramycin, Tiamulin, Tilmicosin,
Tulathromycin, Tylosin A

Kokcydiostatyki

Diklazuril, halofuginon, lasalocid, maduramycyna, monenzyna, narazyna, nikarbazyna, salinomycyna, Semduramycyna

Amfenikole

Tiamfenikol, Florfenikol

 

Wymienione pakiety zostały opracowane dla badania mleka, produktów mlecznych (z wyjątkiem sera) oraz mięsa i produktów mięsnych. Do badania jaj i serów powstały równolegle odrębne pakiety o identycznym zakresie parametrów. Do końca miesiąca oferta zostanie poszerzona o kolejny pakiet do analizy awermektyn w wymienionych matrycach.

 

Autor: Dr. Frank Mörsberger / Anna Rutkowska (tłumaczenie)

Kariera
 
 
Kontakt