market

Normy handlowe to zasady opisujące jakość produktów, które są wprowadzane do obrotu dla konsumentów. W przypadku produktów rolnych, np. owoców i warzyw, określają one jednolite cechy handlowe w odniesieniu do świeżości lub klasyfikacji wielkości, prezentacji, etykietowania, pakowania itp.

 

Wszyscy konsumenci w Europie powinni mieć takie same oczekiwania i rozumieć ważne pojęcia i zapisy, np. co oznacza, gdy produkt drobiowy jest sprzedawany z dopiskiem "z wolnego wybiegu". Strategia "Farm to Fork" przewiduje przegląd norm handlowych dla produktów rolnych do 2022 r., który obejmie zrównoważony rozwój, dobrostan zwierząt, harmonizację etykietowania z przodu opakowania i oznaczenia pochodzenia geograficznego, ograniczenie marnotrawienia żywności i zapobieganie oszustwom żywnościowym. Przegląd stał się konieczny, ponieważ oczekiwania i preferencje konsumentów zmieniają się na przestrzeni dziesięcioleci. Pojawiają się również nowe technologie produkcji, które muszą być jasno opisane i uregulowane (np. drukowanie żywności w technologii 3-D).

Obecnie normy handlowe są rozproszone w różnych instrumentach prawnych. Inicjatywa UE znajduje się w początkowej fazie, a zainteresowane strony proszone są o przekazywanie informacji zwrotnej i opinii.


TWOJA KORZYŚĆ: Laboratoria spożywcze AGROLAB nie tylko analizują surowce i produkty spożywcze pod kątem ich wartości odżywczej, prawidłowości oznakowania, bezpieczeństwa i autentyczności, ale także sprawdzają zgodność z obowiązującymi normami handlowymi, np. w branży owocowo-warzywnej klasyfikacją handlową.

 

 

Link: http://ec.europa.eu/agriculture/index_en 

 

 

Autor: Dr. Frank Mörsberger

Tłumaczenie: Anna Rudkowska

 

Kariera
 
 
Kontakt